Kontaktai
Asmeninė informacija:
Gimė 1975 08 24 Šiauliuose.
Adresas: Ragainės 37, Šiauliai,
ernesta.sim@splius.lt

Studijos:
1992 baigė Šiaulių dailės mokyklą.
1998 baigė Šiaulių universiteto Dailės fakultetą. Humanitarinių mokslų bakalaurė, dailės ir darbų mokytojos kvalifikacija.
2005 baigė Šiaulių Universiteto Menų fakultetą. Suteiktas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija - meno istorija).

Veikla:
Kultūros projektų koordinatorė.
1998 - 2005 Šiaulių Šventupio vidurinės mokyklos technologijų ir dizaino mokytoja.
1999 – 2003 Šiaulių Universiteto dailės galerijos parodų organizatorė.
2003 iki dabar Šiaulių dailės galerijos vyriausioji specialistė.

Projektų vykdymas:
2000 Projekto “Šiaulių miesto jaunųjų fotomenininkų paroda” kuratorė, žiuri narė.
2001 Respublikinio projekto “Jaunimo fotomeno ir videomeno parodos – konkurso POSŪKIS” kuratorė, žiuri narė.
2003 VIII Šiuolaikino meno festivalio VIRUS organizacinės ir darbo grupės narė.
2004 Multimedijos meno festivalio ENTER 2 organizacinės ir darbo grupės narė.
2004 Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos organizuotos konferencijos “MENO PASAULIS: UŽDARAS SOCIUMAS AR NERIBOTOS GALIMYBĖS” organizacinio komiteto narė.
2004 Vokietijos menininkų parodos Šiauliuose kuratorė.
2004 Tarptautinės Baltijos šalių vaizduojamojo meno parodos REALIZMAS DABAR organizatorė.
2004 Šiaulių miesto menininkų metalo laužo skulptūrų plenero KONTRAPUNKTAS koordinatorė.
2004 Laimėto psichosocialinės reabilitacijos projekto AKISTATOS: DĖLIONĖ (LRKM) bendraautorė ir koordinatorė.
2004 IX Šiuolaikinio meno festivalio VIRUS organizatorė.
2004, 2005 Informacinio portalo www.menas.siauliai.lt vykdytoja ir koordinatorė.
2005 Multimedijos meno festivalio ENTER 3 organizacinės ir darbo grupės narė.
2005 Laimėto projekto "Naujausios Lietuvos šiuolaikinės dailės tendencijos" kuratorė.
2005 Šiaulių miesto menininkų parodos Jelgavos (Latvija) miesto festivalio proga organizavimas.
2005 Medijos meno programos organizavimas ir pristatymas Šiaulių "Aušros" muziejaus organizuotame tarptautiniame projekte "Muziejų naktis".
2005 Laimėto psichosocialinės reabilitacijos projekto "Akistatos. DĖLIONĖ 2" bendraautorė ir koordinatorė.
2005 Grupinės parodos MADE IN ŠIAULIAI Suomijos miestuose Helsinkyje ir Seinajoki kuratorė.
2005 Laimėto projekto "Nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatai" kuratorė.
2005 Tarptautinio metalo laužo skulptūrų plenero KONTRAPUNKTAS 2 koordinatorė.
2005 Laimėto projekto "Kilnojamosios parodos šiaurės Lietuvos regione" autorė.

Visuomeninė veikla:
2004 Vaikų piešinių konkurso, skirto Šiaulių miesto jubiliejui, žiuri narė.
2004 Fotomaratono (ŠU dailės galerija) vertinimo komisijos narė.
2004 Pavasarinės Šiaulių miesto jaunųjų dailininkų akademijos vertinimo komisijos narė.
2004 Šiaulių universiteto Menų fakulteto magistrantūros studijų kokybės priežiūros grupės narė.
2004 Respublikinio moksleivių fotografijos konkurso LANGAS žiuri narė.
2005 Pranešimas "Apie meno mobilumą Švedijoje". Visuotinis Šiaulių miesto kultūros darbuotojų susirinkimas.
2005 Paskaita "Apie meno mobilumą Švedijoje". Šiaulių universitetas.
2005 Multimedijos meno festivalio ENTER 3 video peržiūros vertinimo komisijos narė.
2005 Fotomaratono (ŠU dailės galerija) vertinimo komisijos narė.
2005 Tarptautinio moksleivių fotografijos konkurso LANGAS žiuri narė.
Bakalaurų ir magistrų diplominių darbų recenzavimas.
Įvairių parodų bei projektų reklamos dizaino ir stiliaus kūrimas.

Stipendijos:
2004 Edukacinė valstybės stipendija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
2006 Šiaulių miesto savivaldybės jaunųjų meno ir kultūros kūrėjų premija.

Kvalifikacijos kėlimas:
1995 Stažuotė Danijoje, Ribes koledže pagal studentų mainų programą.
2003 Seminaras „Strateginis planavimas ir valdymas“, LKDTC.
2004 Seminaras „Projekto vadyba“, LKDTC.
2004 Seminaras “Autorinės teisės. Konsultacijos intelektinės nuosavybės klausimais”, LRKM.
2004 Seminaras “ES struktūrinių fondų parama verslui ir viešajam sektoriui”.
2004 Bendra Britų tarybos ir Baltijos tyrimų apklausa – diskusija.
2004 Praktinis seminaras Piarnu (Estija) kultūros įstaigose.
2005 Stažuotė Švedijos Kilnojamų parodų organizacijoje Riksutstallningar, Stokholmas, Švedija.
2005 Seminaras "Renginio vadyba", LKDTC.
2005 Seminaras "Autorinės sutartys", "Eglasos" konsultacijų centras.
2005 Seminaras "ES programa "Kultūra 2000" ir kitos kultūros finansavimo galimybės iš ES fondų". Europos kultūros programų centras
2005-12-01 Tarptautinis forumas "Galimybė Europoje: kūrybinės industrijos ir regioninė plėtra", Britų taryba, Europos kultūros programų centras.

Publikacijos:
“Parodoje – vaikų fantazijos pakylėtos senienos”, “Šiaulių kraštas”, 2001-05-01
““Mūsų veiduose” – Lietuva be kaukės”, “Lietuvos žinios”, 2004-06-01
“Juozo Bagdono paroda – po 70 metų”, “Lietuvos žinios”, 2004-06-15
“Stiklo lytėjimas”, “Lietuvos žinios”, 2004-07-19
“Melsvoji ugnies paukštė”, “Lietuvos žinios”, 2004-07
“Žaidimas realybės ženklais”, “Lietuvos žinios”, 2004-09-27
“Menininkai išsiilgę tikrosios tapybos”, “Lietuvos žinios”, 2004-11-02.
""Arkoje" - moterų žvilgsniai", “Lietuvos žinios”, 2005-03-18
"Tradicija ir pokyčiai", “Lietuvos žinios”, 2005-04-28
"Procesas", tekstas B.Šalčio tapybos parodos "Procesas" katalogui, Šiaulių dailės galerija, 2005 06.
""Procesas": įvykęs ir vykstantis", “Lietuvos žinios”, 2005-06-23
"Akistatos su neįgalių žmonių kūrybiškumu", “Lietuvos žinios”, priedas "Sveikata ir grožis", 2005-06-28, Nr. 26
"Meno tiltas: Lietuva - Estija", “Lietuvos žinios”, 2005-08-09
"Venecijos meno puota", “Lietuvos žinios”, 2005-09-27
"Metalo laužas kitaip", “Lietuvos žinios”, 2005-10-13
"Apgalvota slidi ir saldi provokacija, "Lietuvos žinios", 2005-11-14
"Britų popartas - Šiaulių galerijoje", "Lietuvos žinios", 2005-11-23
"Kičo patampymas už ūsų", tekstas konceptualios parodos "Kičas kitaip" katalogui, ŠU dailės galerija, 2005 11.
"Kičo patampymas už ūsų", Šiaulių universiteto laikraštis "Parkas", 2005 11, Nr. 34.
""Virus" metams pasitraukė iš Šiaulių", "Lietuvos žinios", 2005-12-07
""Virusui atslūgus", "Šiaulių kraštas", "Atolankos", 2005-12-31


Daugiau informacijos:
"PASKUI KELIAUJANČIAS ŠVEDIJOS PARODAS"
Laikraštis "Šiaulių kraštas"
No. 51 (4024)
Publikacijos data: 2005.03.03
Autorius: Vita MORKŪNIENĖ

Stažuotė - už Vyriausybės stipendiją
Šiaulių dailės galerijos vyr. specialistė Ernesta Šimkienė prieš kelias dienas sugrįžo iš dviejų savaičių stažuotės Stokholme, prie Švedijos vyriausybės veikiančioje institucijoje "Keliaujančios Švedijos parodos".
Į Švediją Ernesta Šimkienė išvyko Kultūros ministerijai pateikusi projektą ir gavusi individualią edukacinę Lietuvos vyriausybės stipendiją.

Keturių dešimtmečių tradicija
Organizacija "Keliaujančios Švedijos parodos" gyvuoja jau keturiasdešimt metų. Iš pradžių Švedijos vyriausybės inicijuota kaip eksperimentas, vėliau tapo solidžia organizacija, per keletą dešimtmečių "nušlifavusi" savo veiklą, atradusi nišą šalies meniniame gyvenime ir prisitaikiusi prie laiko poreikių.
Šios institucijos užduotis rengti pažintinius ir meno projektus, įgyvendinti juos nuo pradinės idėjos iki galutinio rezultato ir parodyti juos kuo gausesnei šalies auditorijai.
Organizacija ir šiandien yra pavaldi tik vyriausybei, dirba jos nubrėžtuose rėmuose ir vyriausybės skiriamomis lėšomis. Organizacijos metinis biudžetas - apie 20 milijonų litų. Net ir tokia turtinga šalis kaip Švedija tokiomis sumomis nesišvaisto, tad tie pinigai suskaičiuojami ir už juos atsiskaitoma.
Organizacijoje dirba apie penkiasdešimt įvairių sričių profesionalų: projektų vadovų, menotyrininkų, dizainerių, montuotojų, technikų, ekonomistų, kurių kiekvienas žino savo darbą ir siekia bendro tikslo.
Kiekvienam projektui sukurti ir įgyvendinti suburiama atskira komanda.

Vieni parodas "gamina", kiti eksponuoja
Stambiausia Švedijoje parodų "gamintoja" pati neturi nė vienos ekspozicijų salės. Per metus parengiama po 10-12 projektų, tačiau vienu metu šalyje eksponuojama iki penkiasdešimties centro parengtų parodų.
Viena paroda gyvuoja keletą metų, ji gali būti rodoma keliolikoje ar net keliasdešimtyje šalies vietovių. Parodos maršrutas ir trukmė priklauso nuo vietos bendruomenių poreikio ir susitarimo su galerijomis ir muziejais.
"Keliaujančių Švedijos parodų" organizacija, iš vyriausybės gavusi plačius įgaliojimus, galimybę dirbti savarankiškai, yra saistoma tik dviejų vyriausybės nustatytų prioritetų: šiuolaikinio meno sklaida ir edukacinė veikla, įtraukiant kuo daugiau šalies jaunuomenės.
Dėl to nesiginčijama, tai akcentuoja ir kitos šalyje veikiančios meno institucijos, valstybinės ir privačios galerijos.
Reikalavimai: patrauklu, naudinga, įvairu Ernesta turėjo progos matyti vienos parodos baigiamąjį etapą.
Projektas vadinosi "Lengviau už orą". Jį rengusi komanda bendradarbiavo su įvairių sričių, netgi labai tolimų nuo meno, specialistais - fizikais, ornitologais.
Ernesta pažymi, kad gryno meno galutinėje ekspozicijoje buvo ne tiek daug. Ji orientuota į įvairaus amžiaus žiūrovą, kad būtų įdomi ir patraukli ir penkiamečiam pypliui, ir jį atvedusiam senoliui: kodėl paukščiai skraido, kokia vabzdžių sparnų mechanika ir veikimas, šalia - nuotraukos, videomedžiaga, piešiniai ant audeklo, skulptūros.
Tokia pati įvairovė ir kituose projektuose, su kuriais susipažino Šiaulietė parodų organizatorė.

Natūralus dailės poreikis
Ernesta Šimkienė turėjo galimybę pakeliauti po šalį. Jos maršrutas nusidriekė per tūkstantį kilometrų į šiaurę nuo Stokholmo, kuriame tuo metu buvo eksponuojamos šios organizacijos parodos. Ji lankėsi, galerijose, muziejuose. Stebėjo, kaip specialiai pritaikytu automobiliu parodos ne tik pergabenamos iš vietos į vietą, bet ir eksponuojamos jo viduje.
Praktiška ir preciziškai tikslu iki detalių. Tokia praktika ypač pravarti šalyje, kurią patys švedai vadina "plona ir ilga", dėl ko susidaro įspūdingi ir nelengvai įveikiami atstumai tarp miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių.
Ernesta pastebėjo ir tai, kad švedams parodų lankymas, dalyvavimas diskusijose meno temomis, susitikimai su kūrėjais yra natūralus poreikis, išugdytas daug metų vykdomos valstybės kultūros politikos. Daugelyje muziejų, galerijų parodos yra nemokamos, tačiau tai nėra absoliuti taisyklė.

Apie Lietuvą žino nedaug
Ernesta šioje institucijoje buvo pirmoji stažuotoja iš Lietuvos.
Ji patyrė, kad, regis, tokie netolimi mūsų kaimynai apie Lietuvą žino nedaug. Čia galioja ta pati tradicija, kad dažnas paklaustas pasakys, jog Lietuvos sostinė yra Ryga.
Tačiau šie niuansai neužgožė stažuotės įspūdžių. Stokholmas Ernestai paliko draugiško, šilto ir tolerantiško miesto įspūdį.
Tai, ką sužinojo iš kolegų švedų, bandys pritaikyti savo darbe.
Kiti  1  2  3  Pirmyn>>Atgal<<