Kontaktai
Virginijaus Kinčinaičio kūrybinės veiklos aprašymas

Gimė: 1965 kovo 24 d.
Adresas: Šalkauskio 5 – 14, LT – 76343, Šiauliai
Tel.: +370 65052567 e-mail: virgisk@yahoo.com

Studijos:

1999 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, menotyros katedrą, meno istorijos ir teorijos specialybę.

Veikla:
 
Nuo 2010 m. VDA TDF lektorius.
Nuo 2010 m. Šiaurės Lietuvos kolegijos lektorius.
2005 - 2008 m. Radijo „Saulės radijas“ bendradarbis. Autorinė laida "Kultūros metas" (žr. priedą)
2003 - 2004 m. Lietuvos radijo bendradarbis. Programa „Homo Cultus“, laida "Regimybės".
2002 - 2003 m. Vilniaus universiteto, Kauno humanitarinio fakulteto filosofijos katedros lektorius.
2002 - 2010 m. Šiaulių kabelinės TV Splius bendradarbis. Laida „ARTstudija“.
2000 – 2014  m. Šiaulių universiteto humanitarinio fakulteto antropologijos ir filosofijos katedros lektorius.
1999 - 2000 m. Šiaulių universiteto humanitarinio fakulteto filosofijos katedros asistentas.
1995 - 1996 m. Vilniaus dailės akademijos menotyros katedros asistentas.
Nuo 1992 m. Šiaulių dailes galerijos direktoriaus pavaduotojas.
1993 - 1994 m. Šiaulių muzikos konservatorijos dėstytojas.
1991-1993 m. Šiaulių vaikų dailės mokyklos dėstytojas.

Visuomeninė veikla:

Tarptautinės meno kritikų asociacijos, Lietuvos sekcijos narys (AICA). Nuo 2005 m.
Lietuvos dailininkų sajungos narys. Nuo 2005 metų.
Suteiktas Lietuvos Respublikos kūrėjo statusas. Nuo 2005 metų.
Šiaulių miesto savivaldybės, kultūros skyriaus dailės ekspertas. 2003 – 2008 m.
Šiaulių universiteto mokslinio žurnalo „Inter-studia Humanitatis“ redakcinės kolegijos narys. Nuo 2004 m.
Lietuvos dailininkų sąjungos almanacho „Dailė“ redakcinės kolegijos narys. 2004 – 2005 m.
Šiaulių universiteto kultūros mėnraščio „Parkas“ redakcinės kolegijos narys. Nuo 2004 m.
 
Ekspertinė ir kita taikomoji mokslinė veikla.
 
Programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ projektų vertinimo ekspertas.
Šiaulių miesto įvaizdžio komisijos tarybos narys. Nuo 2011 m.
Šiaulių miesto meno ir kultūros tarybos narys. Nuo 2008 m.
Tarptautinės šiuolaikinio meno mugės ARTVILNIUS'11 vertinimo komisijos pirmininkas. Vilnius. 2012 m. liepos 13 – 17 d.
Tarptautinės šiuolaikinio meno mugės ARTVILNIUS'11 vertinimo komisijos narys. Vilnius. 2011 m. liepos 13 – 17 d.
KTU ketinamos vykdyti bakalauro studijų programos Medijų filosofija vertinimo komisijos narys. 2011 m. vasario mėn. Studijų kokybės vertinimo centras, Vilnius.
Vilniaus dailės akademijos tapybos bakalaurų baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkas. 2011 m. gegužės 24 d.
Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dailės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos narys. 2011 m. sausio mėn.12 d.

Monografijos:

Fotoregos pratimai. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos leidykla. 2014. – 200 p.
Interpretacijos. Postmodernizmas, Vizualinė kultura, dailė. Šiauliai: “Saulės delta”, 2001. - 214 p.
Vizualinės kultūros kon/tekstai. Šiauliai: “Saulės delta”, 2007. - 280 p.

Svarbiausi teoriniai, kultūrologiniai, kritiniai straipsniai knygose ir periodikoje nuo 2000 iki 2014 m.
 
“Tamsios grafito anglies istorijos”. Žurnalas “Krantai”, 4/2014.
“Archyvų katakombos ir performatyvi fotografija “. Knygoje: Lietuvos fotografija – 2014. Lietuvos fotomenininkų sąjungos leidinys.
„Žemaitija – asmeniškai“. Interneto dienraštis Bernardinai.lt 2014-03-04
„Kraštovaizdžio genomo poetika“. Interneto dienraštis Bernardinai.lt 2014-10-30
„Už fotokabinos užuolaidos“. LFS portalas Photopraphy.lt 2014
„Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių kolekcija – neįkainojamas turtas“. Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas "Senvagė". 6/2014 
„Kūrybos industrializacija ir emocijos“ // Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, ISSN 0130-6620 2014, nr. 1, p. 10-17.
“Žiūrėjimo terapija ir eroso paieškos “. Knygoje: Lietuvos fotografija – 2013. Lietuvos fotomenininkų sąjungos leidinys. 2013 m.
“Urbanistinės foto/klajonės”. Katalogas "Panevėžio tarptautinė fotografijos bienalė 2011, 2013" 
“Kraštovaizdis kaip Genius loci“. Knygoje: Fotografai - Lietuvos nacionalinės premijos laureatai. Lietuvos fotomenininkų sąjungos leidinys. 2013 m.
“Lemiamas ėjimas“. Knygoje: “Debiutas”. Lietuvos fotomenininkų sąjungos leidinys. 2013 m.
„Šiuolaikinis menas rinkos visuomenės sąlygomis” //Inter-studia humanitatis.Nr. 14 / 2013 m.
“Kvėpuojanti tapyba”. Knygoje: Arūnas Vaitkūnas. Tapyba. Sud.: Raminta Jurėnaitė. 2012 m.
“Vaizdo ir teksto agonistika“. Knygoje: Lietuvos fotografija – 2012. Lietuvos fotomenininkų sąjungos leidinys. 2012 m.
Vokiškos absoliutaus kino paieškos // Inter-studia humanitatis.Nr. 14 / 2012. P. ISSN 1822-1114
Vaizdo melancholija //Fotografija Nr. 2(25) 2012. Vilnius; VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas.
“Aklina grafito juoduma”. Mindaugas Lukošaitis/Drawings. Vilnius: Sapnų Sala, 2011. ISBN 978-609-95211-1-4
Šiuolaikinio meno rinkos ir parodomasis vartojimas // Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, ISSN 0130-6620 2011, nr. 2, p. 13-17.
Mediuminės psichografijos ritualai // Violeta Bubelytė. Autoportretai : [fotoalbumas]– Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2011. – 46 p. : iliustr. – ISBN 978-9955-438-50-2, p. 4-5.
Virginijus Kinčinaitis. Užprogramuotų vaizdų melancholija/ Virginijus Kinčinaitis // Atkurta atmintis : [fotoalbumas] / sudarytojas Gintaras Česonis. – Kaunas : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2011. – 38 p. : iliustr. – ISBN 978-609-95146-7-3, p. 1-6.
Avangardinio kino montažas kompiuterio ekrane/ Vilnius : Kultūros barai, 2011, nr. 9, p -96. : iliustr. ISSN 0134-3106, p. 83-88.
Silicio pievos arba srautų logika/ Virginijus Kinčinaitis // „Dabarties ženklai“. Straipsnių rinktinė / Sudarytoja Ina Žurkuvienė. Kaunas : VšĮ Miesto IQ, 2011. – 134 p. Elektroninės knyga. Prieiga per interntetą: http://iq.lt/dabarties-zenklai/ p. 36 – 39.
"Kitokios kartografijos ilgesys". Knygoje: Raktai į Lietuvos miestus. Leidėjas: Miesto IQ,
ISBN: 9786098043013, 2010 m.
Muziejinio laiko dramaturgija ir lankytojo nerimas. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 2, 2009 m.
Ričards Dailide. Humanas estetikas adepts. Foto Kvartals. 2009 Februaris, nr. 1(15).
„Apie Anną, teatro bufetą ir kultūros politiką“. Šiaulių miesto savaitraštis „Šiauliai Plius“. 2009-04-10 Nr. 255.
"Nuo plepaus figūratyvumo daiktažmogių išklotinių link". "Nemunas" - Kauno kultūros ir meno savaitraštis. 2008-07-17 nr. 27.
„Fotografija kaip sutelktas jutimas“. Apie Vytauto Balčyčio fotografijas. Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“ 2008-03-28 nr. 3183.
"Akistatos". Aleksandro Ostašenkovo fotoalbumas "Mirties sodas". Arx Baltica, Nemunas, 2008 m.
"Fotouniversumo įkaitai". Katalogas "Kintančios erdvės". LFS Klaipėdos skyrius, 2008 m.
„Juozo Lebednyko kūryba“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 1, 2008 m.
„Laiko labirintai“. Ričardo Dailidės fotoalbumas. Laiko labirintai. Arx Baltica, 2007.
„Keramikos simpoziumai“. Jubiliejinis Panevėžio keramikos simpoziumų katalogas, Panevėžio dailės galerija, 2007.
“Ekraninės vizualumo mutacijos“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 1, 2007 m.
„Vizuali laiko ir vietos sankirta“. Fotoalbume: „Šiauliai“. S. Jokužio leidykla - spaustuvė, 2007 m.
“Paukštis dangaus valtyje, apie Juozo Lebednyko kūrybą“. Literatūra ir menas, 2007-05-25 nr. 3144
„Nušvitinta tamsa“. Įvadas į Algimanto Aleksandravičiaus fotoalbumą "Švytėjimas", 2007 m.
“Valterio Benjamino nušvitimai“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 43, 2006 m.
“Virusologija“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 46, 2006 m.
“Erosas ir robotai. M. Heimo atvejis“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 42, 2006 m.
Atviro meno projektas „Meno erdvės“. Literatūra ir menas, spalio 12 d. 2005 m.
“Sisteminis meno pasaulio uždarumas/Niklas Luhmann‘o versija/“. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos konferencijos medžiaga leidinyje „Inter-studia Humanitatis“, nr 2. Šiaulių universiteto leidykla, 2005 m.
“Vizualaus pasaulio priešstatos“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 2, 2005 m.
“Penki fotoaparato spragtelėjimai“. Knygoje: Lietuvos fotografija – 2004. Lietuvos fotomenininkų sajungos leidinys. 2004 m.
“Tarp regimybės ir tikrovės“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 13, 2003 m.
“Tarptautinė paroda Balta – Juoda“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“ nr. 12, 2003 m.
“Šventė sau ar kitiems?“ Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 11, 2003 m.
“Architektonika I“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 9, 2003 m.
“Architektonika II“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 8, 2003 m.
„Optinė kičo ir kasdienybės architektonika“. Knygoje: Lietuvos fotografija 2003: vakar ir šiandien. Lietuvos fotomenininkų sajungos leidinys, Vilnius.
„Pusiausvyros paieškos“. Knygoje: Stasys Povilaitis. Fotografijos. UAB „Nacionalinė knyga“, 2002 m.
“Šiaulių religinės bendruomenės”. Knygoje: Šiaulių metraštis 1999 – 2002 m.
„Muziejus, fotografija, šizofrenija“. Knygoje: Vieši gyvenimai, intymios erdvės: kūnas, viešumas, fantazija šiuolaikinėje Lietuvoje, sud. Artūras Tereškinas. Vilnius: Baltos Lankos, 2002 m.
„Radikalumo perversijos“. Knygoje: „Fluxus: šiuo atveju“. Mokslinės konferencijos medžiaga. Šiaulių universiteto leidykla. 2002 m.
„Paroda Kuboevoliucija, kaip tema pokalbiui apie skandalus mene“. Šiaulių kraštas, 2001-06-01.
„Pinigų skirstymas ar politizuoti ritualai?“ Šiaulių kraštas, 2001-04-06.
„Apie visuomenines iniciatyvas ir kultūros politikos mitą“. Šiaulių kraštas, 2001-02-09.
„Vizualumo transgresija“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 2, 2001 m.
„Sukeistų ženklų miestas“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 2, 2000 m. „Symposium“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 2, 2000 m.
“Kūnas Lietuvos dailėje“. Respublikinė konferencijos „Kūnas lietuvių kultūroje“ leidinys. Šiaulių universiteto leidykla, 2000 m.

Svarbiausi pranešimai mokslinėse konferencijose, seminaruose nuo 2009 iki 2014 m.
 
"Biometrija ir selfiai".Paskaita apie fotografiją „Prospekto” fotografijos galerijoje, Vilnius, 2014 m.
Viešų paskaitų ciklas “Meno visuomenė”. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. 2014 m. 
“Selfio biometrija”. Kauno fotografijos galerija. Kaunas 2014 m.
”Už fotokabinos užuolaidos“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras, Nida. 2014 m.
„Šiuolaikinis Jungtinės Karalystės menas“. Panevėžio dailės galerija, projektas „ Kultūrinių, kūrybinių, edukacinių iniciatyvų ciklas  “galerija – mano draugė”.2014 m.
”Už fotokabinos užuolaidos“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras, Nida. 2013 m.
„Šiuolaikinis Jungtinės Karalystės menas“. Panevėžio dailės galerija, projektas „ Kultūrinių, kūrybinių, edukacinių iniciatyvų ciklas  “galerija – mano draugė”.2014 m.
„Sakraliniai simboliai šiuolaikiniame mene“. Panevėžio dailės galerija, projektas „ Kultūrinių, kūrybinių, edukacinių iniciatyvų ciklas  “galerija – mano draugė”.2013 m.
”Ektoplazminė fotografija“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras, Nida. 2012 m.
„Teatras kaip skandalas“. Panevėžio dailės galerija, projektas „ Kultūrinių, kūrybinių, edukacinių iniciatyvų ciklas  “galerija – mano draugė”. 2012 m.
Pranešimas “Medijų meno festivaliai Lietuvoje”. Workshop for Curators from Central and Eastern Europe. Tallin 22-23 September. KUMU. 2011 m.
“Fotografinis Pigmaliono kompleksas”.34-asis tarptautinis fotomenininkų seminaras Nidoje. 2011 m.
„Šiuolaikinio meno idėjos dailės edukacijoje“. Panevėžio dailės galerija, projektas „ Kultūrinių, kūrybinių, edukacinių iniciatyvų ciklas  “galerija – mano draugė”. 2011 m.
”Fotografijos ir kino santykis“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras, Nida. 2009 m.
"Video meno plėtra Šiauliuose". UNESCO Šiaulių klubo konferencija "Šiauliai: nuo fotografijos iki video". Šiaulių universitetas. 2009 m.
“Autorystės funkcijos fotografijoje“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras. Nida. 2008 m.
„Metalo mitologija biomechaninėje robotų meno estetikoje“. Respublikinė kalvystės meno konferencija. Telšių parodų salė, Telšiai. 2008 m.
Mirties susvetimėjimo diskursai. Mokslinė konferencija „Šiuolaikinės susvetimėjimo formos". XII šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2007 m.
“Nekropoetiniai diskursai fotografijoje“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras, Nida. 2007 m.
“Turizmas antropologiškai“. Konferencija: "Menas ir aukštoji kultūra Palangoje: objektyviu ir subjektyviu rakursu". Palanga, Mončio namai. 2007 m.
“Interaktyvumo archeologija“. Konferencija: „Interaktyvumas medijų mene“. Multimedijos meno festivalis „Enter4“. Šiaulių dailės galerija 2007 m.
„Šiuolaikinių metalo skulptūrų plastika“. Respublikinė kalvystės meno konferencija. Telšių parodų salė, Telšiai. 2006 m.
“Reabilitacinis šiuolaikinio meno matmuo“. Tarptautinė psichiatrų konferencija. Šiaulių psichiatrijos ligoninė. Šiauliai. 2006 m.
Menas ir medicina. Mokslinė konferencija "Siaubas dabar". XI šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2006 m.
“Viduramžių monstrai, anatomija ir šiuolaikinė fotografija“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras. Nida. “Autentiškumo problema fotografijoje“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras. Nida. 2005 m.
“Internetinis paauglio foto autoportretas“. Panevėžio tarptautinės fotografijos bienalės konferencija. Panevėžys. 2005 m.
“Kultūrinės industrijos kaip meninės mikro revoliucijos“. ŠU ir Šiaulių miesto savivaldybės konferencija: „Naujieji identitetai kultūros industrijoje“. Šiaulių dailės galerija. 2005 m.
“Sisteminis meno pasaulio uždarumas/Niklas Luhmann‘o versija/“. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos konferencija „Meno pasaulis“. Šiaulių dailės galerija. 2005 m.
Menas miesto erdvėje. SEAS tarptautinio meno projekto konferencija „Miestas ir menas“. Klaipėda. 2004 m.
„Virus festivalis ir projektų vadyba“. Seminaras “Art Propoganda" galerija „Art Teritorija“. Kaunas.
“Avangardas ir Psyche“. Regioninė psichiatrų konferencija. Šiauliai 2003 m.
“Beat Trip“. multimedijinis pranešimas konferencijoje "Kelionių antropologija". VIII šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2003 m.
„Naujumo vartojimo paradoksai žinių industrijoje“. konferencija " Vartojimas ir kultūra". Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas. 2002 m.
“Miestas fotografijoje“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras. Nida. 2002 m.
“Vizualaus tapatumo ekstazės“. Tarpdisciplininė konferencija: „Vaizdas ir pasakojimas“. Menotyros institutas, Vilnius, 2002 m.
„Naujiena kaip skirtumas“. Tarpdisciplininė mokslinė konferencija: „Mitai Lietuvos kultūroje“. Šiaulių universitetas. 2002 m.
„Virtualumo kanonai masinėje kultūroje“. Tarpdisciplininė mokslinė konferencija: „Kanonai Lietuvos kulturoje“. Šiaulių universitetas. 2001 m.
“Vizualinio meno ribų kaita“. Tarptautinis fotomenininkų seminaras. Nida. 2001 m.
“Svetimo” pasijos“. Teminio projekto: „Paralelinės progresijos 2“, teorinė konferencija. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius. 2001 m.
„Menas ir internetas“. Tarptautinė mokslinė konferencija: „Informacinės visuomenės formavimas ir etika internete“. Šiaulių universitetas. 2000 m.
“Kūnas Lietuvos dailėje“. Respublikinė konferencija: Kūnas lietuvių kultūroje. Šiaulių universitetas. 2000 m.
“Virtualumo archeologija“. ALF pokalbių ciklas interneto tema. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius. 2000 m.
„Marginalijų asimiliacija Zuwų projektuose“. Respublikinė konferencija: „Miesto marginalijos“. Šiaulių universitetas. 2000 m.

Svarbiausi įgyvendinti kūrybiniai - meniniai projektai 2000 - 2014 m. 
 
XIX šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2014 m.
Šiaulių miesto skulptūrinių objektų pleneras (kuratorius). 2014 m.
Viešų paskaitų ciklas “Meno visuomenė”. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. 2014 m. 
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter XII“. Šiaulių dailės galerija. 2014 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter XI“. Šiaulių dailės galerija. 2013 m.
XVIII Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2013 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter X“. Šiaulių dailės galerija. 2012 m.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius. 2012 m.
XVII Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2012 m.
Paroda “3X3” (Lauros Guokės kūrybos pristatymas). Parnu miesto galerija, Estija. 2012 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter IX“. Šiaulių dailės galerija. 2011 m.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius. 2011 m.
XVI Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2011 m.
Paroda “Šiaulių faktorius”. Jelgavos miesto muziejus, Latvija. 2011 m.
XV Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2010 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter VIII“. Šiaulių dailės galerija. 2010 m.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius. 2010 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter VII“. Šiaulių dailės galerija. 2009 m.
XIV Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2009 m.
Internetinės Šiaulių miesto kultūros ir meno svetainės „menas.siauliai.lt“ projektas. 2008 m.
Autorinė kultūrinė laida "Kultūros metas" Radijas „Saulės radijas“2008 m.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius. 2008 m.
XIII Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2008 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter VI“. Šiaulių dailės galerija. 2008 m.
Internetinės Šiaulių miesto kultūros ir meno svetainės „menas.siauliai.lt“ projektas. 2007 m.
Autorinė kultūrinė laida "Kultūros metas" (žr. priedą) Radijas „Saulės radijas“2007 m.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas IV“. Šiauliai. 2007 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter V“. Šiaulių dailės galerija. 2007 m.
Tarptautinė vaizduojamojo meno paroda „Meno faktorius III“. Šiaulių dailė. galerija. 2007 m.
XII Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2007 m.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius. 2006 m.
Autorinė kultūrinė laida "Kultūros metas" (žr. priedą) Radijas „Saulės radijas“2006 m.
Tarptautinis metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas III“. Šiauliai. 2006 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter IV“. Šiaulių dailės galerija. 2006 m.
Tarptautinė vaizduojamojo meno paroda „Meno faktorius II“. Šiaulių dailė. 2006 m..
XI Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2006 m.
Internetinės Šiaulių miesto kultūros ir meno svetainės „menas.siauliai.lt“ projektas. 2006 m.
Internetinės Šiaulių miesto kultūros ir meno svetainės „menas.siauliai.lt“ projektas. 2005 m.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius. 2005 m.
Autorinė kultūrinė laida "Kultūros metas" (žr. priedą) Radijas „Saulės radijas“2005 m.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas II“. Šiauliai. 2005 m.
Kuruota Romano Vilkausko paroda Parnu miesto dailės galerijoje, Parnu, Estija. 2005 m.
Šiaulių menininkų gatvės meno projektas Jelgavoje „Miestas“. Jelgava. 2005 m.
Vaizduojamojo meno paroda „Meno faktorius“. Šiaulių dailė. galerija. 2005 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis“Enter III“. Šiaulių dailės galerija. 2005 m.
X Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2005 m.
Surengta tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) konferencija Šiauliuose. 2004 m.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas I“. Šiauliai. 2004 m.
Teminė pabaltijo šalių miestų vaizduojamojo meno paroda “Realizmas dabar”. 2004 m.
Psichosocialinės reabilitacijos projektas „Dėlionės“. Šiaulių dailės galerija. 2004 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter II“. Šiaulių dailės galerija 2004 m.
Lietuvos radijo bendradarbis. Programa „Homo Cultus“, laida "Regimybės". 2004 m.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius. 2004 m.
IX Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija. 2004 m.
Teminė paroda “4X4”. Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus VIII“. Šiaulių dailės galerija. 2003 m.
Teminė jaunųjų Šiaulių miesto menininkų paroda „Play“, skirta Šiaulių miesto dienoms. 2003 m.
Tarptautininis medijų meno festivalis „Enter I“. Šiaulių dailės galerija 2003 m.
Teminė paroda: „Art Attack“. Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus VIII“. Šiaulių dailės galerija. 2003 m.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius. 2003 m.
Respublikinė psichiškai neigalių žmonių kūrybos paroda „Akistatos II“. Šiaulių dailės galerija. 2002 m.
Projektas „Videovariacijos – Beat Trip“. (kartu su V. Januškeviciute). Šiauliu dailės galerija. 2002 m.
Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus VII“. Šiaulių dailės galerija. 2002 m.
Projektas „Videovariacijos“. Elektroninis menas – idėjos, principai, kūriniai. Paskaita ir elektroninio meno peržiūros. Šiaulių dailės galerija. 2001 m.
Teminė paroda „Kūno optika“. Šiaulių dailės galerija. 2001 m.
Respublikine psichiškai neįgalių žmoniu kūrybos paroda „Fenomenas“. Šiaulių dailės
Teminė paroda „Kita fotografija“. Šiaulių dailės galerija. 2000 m.

Dalyvavimas parodose ir meniniuose projektuose:
 
Teminė paroda „Šiaulių meno faktorius“. Šiaulių dailės galerija.2014 m.
Teminė paroda „Lašišų nerštas“. (kuratorius Ugnius Ratnikas) Šiaulių dailės galerija. 2014 m.
Metinė Šiaulių miesto menininkų kūrybos paroda. Šiaulių dailės galerija. 2014 m.
Metinė Šiaulių miesto menininkų kūrybos paroda. Šiaulių dailės galerija. 2013 m.
Metinė Šiaulių miesto menininkų kūrybos paroda. Šiaulių dailės galerija. 2012 m.
Paroda “Idealios perspektyvos triukai”. Jono Meko centras, Vilnius. 2010 m.
Tarptautinis video meno festivalis NOASS, Ryga. 2008 m.
47 - ji metinė Šiaulių miesto menininkų paroda. Šiaulių dailės galerija. 2008 m.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas V“. Šiauliai. 2008 m.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas IV“. Šiauliai. 2007 m.
Grupinė paroda "Making new friends". Nybros konsthall. Švedija. 2007 m.
Grupinė paroda "Making new friends". Morbylanga konsthall. Oland, Švedija. 2007 m.
Teminė paroda „Eglutė 2007“. Šiaulių dailės galerija. 2006 m.
Teminė paroda „Stebuklas“. Šiaulių universiteto galerija. 2006 m.
Teminė Šiaulių miesto menininkų paroda „Šviesa“. Šiaulių dailės galerija. 2006 m.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas III“. Šiauliai. 2006 m.
Teminė paroda EGLUTĖ 2005 (instaliacija). Šiaulių dailės galerija. 2005 m.
Teminė paroda APIE KIČĄ (video). Šiaulių universiteto galerija. 2005 m.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas II“. Šiauliai. 2005 m.
Paroda: „Šiaulių fotografija“. Šiaulių universiteto galerija. 2004 m.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas I“. Šiauliai. 2004 m.
Teminė paroda „Juoda ir balta“ (video). Pabaltijo šalių menas. Parnu, Estija. 2003 m.

Kvalifikacijos kėlimas:

Workshop for Curators from Central and Eastern Europe. Tallin 22-23 September. KUMU. 2011 m.
Seminaras: „Kultūros įstaigos pereinamuoju laikotarpiu. Rytų Europa.“ Salzburgo seminarų programa: "Salzburgo Dialogai", Austrija. 2004 m.
Seminaras: „Kaip rasti projektams paramą.“ UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros ir KultureKontakt /Austrija/seminaras. Vilnius , Stiklo karoliukų galerija. 2004 m.
Seminaras: „Kultūros renginių vadyba.“ Kvalifikacijos kėlimo institutas. Vilnius. 2003 m.
Edukacinis Lietuvos ir Anglijos meno galeriju mainu programos “Kickstart” seminaras Šiaures Anglijos menu centruose. UK. 2002 m.
Seminaras: „Kultūros renginių organizatorių paruošimo programa“. Atviros Lietuvos Fondas, KTU verslo strategijos institutas. 2001 m.
Tarptautinis seminaras: „The New Cultural manager: Functions and perspectives“. Atviros Lietuvos Fondas, Vilnius. 2000 m.
Stipendijos ir premijos:
 
Šiaulių miesto savivaldybės metų premija menotyrininkui, 2014 m.
Lietuvos fotomenininkų sąjungos įsteigta Skirmanto Valiulio premija, 2014 m.
Šiaulių miesto mero padėka už “ilgametį šiuolikinio meno puoselėjimą Šiaulių miete”. 2010 m.
Lietuvos Respublikos Kultūros ministro padėka už “šiuolaikinio meno puoselėjimą Šiaulių mieste”. 2010 m.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus padėka už “dalyvavimą Šiaulių miesto kultūros tarybos veikloje”. 2010 m.
Šiaulių miesto savivaldybės metų premija menotyrininkui, 2008 m.
Valstybinė LR Kultūros ministerijos stipendija,2007 m.
Stipendija Salzburgo Seminarui „Kultūros įstaigos pereinamuoju laikotarpiu“. Rytų Europa. "Salzburgo Dialogai", Austrija, 2004 m.
Edukacinė stipendija Lietuvos ir Anglijos meno galerijų mainų programai “Kickstart”, 2002 m.
Valstybinė LR Kultūros ministerijos jaunųjų menininkų stipendija,1999 m.
Valstybinė LR Kultūros ministerijos jaunųjų menininkų stipendija,1993 m.
 
 
Internetinė veikla, šaltiniai, profiliai:
 
Internetinis dienoraštis MENTAL IMAGE:
 
 
 
Kiti  1  2  3  Pirmyn>>  Atgal<<