Buvę Virus Enter Kontrapunktas Menopolis Naujausios tendencijos Kiti  

__ Pavadinimas
Medijų meno festivalis ENTER'1
__ Apie

Tai profesionalaus multimedijos meno festivalis ENTER1 yra pakoreguotas šešis metus trukusio video meno festivalio VIDEOVARIACIJOS tęsinys. ENTER1 festivalis rengiamas jau trečią kartą ir yra skirtas ne tik video meno, bet plačiau - multimedijos meno plėtotei Šiaulių mieste ir regione. Tokio festivalio būtinybę diktuoja didelis jaunų menininkų susidomėjimas skaitmeninių technologijų galimybėmis ir noras bendradarbiauti su profesionaliais šios srities atstovais. Festivalio tikslas – tapti pagrindiniu tokio pobūdžio renginiu regione ir suteikti galimybes vietiniams menininkams pilnavertiškai integruotis į informacinės visuomenės aplinkoje gimstančią meno problematiką.

Kelis metus rengto edukacinio projekto VIDEOVARIACIJOS metu susiformavo kūrybiškų jaunų žmonių grupė, svariai papildžiusi VDA studentų skaičių, per paskutinius kelis metus iš Šiaulių į VDA fotografijos ir medijos meno katedrą įstoja mažiausiai trys žmonės. Tai skatina meninę informacinę kultūrinio centro ir regiono centro apykaitą. Šiaulių universitete taip pat ruošiami multimedijos meno atstovai, tačiau jiems trūksta praktinių įgūdžių, informacijos, ir bendradarbiavimo, būtent Videovariacijų ir ENTER projektų rengimo ir įgyvendinimo metu tokie įgūdžiai ugdomi ir plečiami.

Į programų rengimą ir pristatymą įtraukiami jauni menininkai, studentai moksleiviai, taip plečiasi šiuolaikinio meno vartotojų auditorija. Atsiranda galimybė savo veikloje sujungti meninius ieškojimus ir technologinius informacinės visuomenės atradimus.

Kiekvienais metais projekto programa pasipildo jaunais autoriais, kurie vėliau dalyvauja jau tarptautiniuose panašaus pobūdžio renginiuose ir taip randa nišą savo kūrybiniams ieškojimams pristatyti. ENTER1 festivalis didelį dėmesį skiria internetiniam menui, būtent tai jaunimui suteikia interneto galimybes suvokti ne vartotojiškai ir utilitariai,  bet kūrybiškai ir savo atradimais festivalio metu pasidalinti su visuomene ir kolegomis.

Projekto adresatas yra tiek kuriantys asmenys, tiek meno vartotojai. Menininkams sukuriamos palankios sąlygos realizuoti bendrus kūrybinius sumanymus, publika atranda galimybę susipažinti su naujausias ieškojimais multimedijos meno srityje. Renginių auditorija labai plati, nuo akademinės iki masinės pramogų auditorijos, tačiau pagrindinę auditorijos dalį sudaro kultūros procesais besidomintis jaunimas ir meno žmonės. Paskutiniu metu renginius aplanko ne tik miestiečiai bet ir svečiai iš kitų miestų ir šalių.

Šis projektas jau vyksta aštuonerius metus, nuo video meno naujienų pristatymo jis išsivystė į tarpdisciplininį renginį, kurio metu galima susipažinti su visomis šiuolaikinio internetinio, skaitmeninio meno naujovėmis. Renginio paklausa didelė, todėl kiekvienais metais jo programa buvo papildoma teorinėmis paskaitomis, peržiūromis, meninėmis akcijomis. Akivaizdu,  kad įtraukus kompiuterinės grafikos, mikro-formų kino, internetinio meno problematiką šis festivalis turi perspektyvą, auditoriją ir savo aiškų tikslą. Be multimedijos meno festivalio ENTER neįsivaizduojamas šiuolaikinio skaitmeninio meno meno reprezentavimas mieste. Ateityje jis turėtų dar labiau prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės kultūrinių poreikių ir visapusiškai juos patenkinti aktualiomis šiuolaikinio meno formomis.

 

__ Programa
__ Fotogalerija
Šioje galerijoje nėra nuotraukų
__ Organizatoriai
__ Atsiliepimai
__ Rėmėjai
__ Informacija