Buvę Virus Enter Kontrapunktas Menopolis Naujausios tendencijos Kiti  

__ Pavadinimas
Skulptūrų pleneras KONTRAPUNKTAS 2
__ Apie

Pleneras „KONTRAPUNKTAS 2“ yra unikalus ir vienintelis Lietuvoje metalo laužo skulptūrų pleneras, kurį rengia Šiaulių dailės galerija. Menininkai keletą savaičių savo kūrybinėmis erdvėmis ir dirbtuvėmis paverčia metalo laužo supirktuvių teritorijas. Čia iš metalo laužo, įvairių panaudoto metalo konstrukcijų bei detalių sukuriamos skulptūros, kurios vėliau integruojamos į bendrą miesto peizažą. Tai galimybė kitaip pažvelgti į meno kūrinį, jo medžiagą bei naujam gyvenimui prikelti panaudoto metalo atliekas, pristatant visuomenei meno atvirumo, netikėtumo ir įvairumo galimybes.

Antrą kartą vykusiame metalo laužo skulptūrų plenere „KONTRAPUNKTAS 2“ dalyvavo šeši Šiaulių miesto menininkai (Dalvytis Udrys, Sigitas Prancuitis, Gintautas Lukošaitis, Jonas Vaitkevičius, Virginijus Kinčinaitis, Nijolė Sitonytė) bei Estijos menininkas Ullar Kallau. Šie menininkai keletą savaičių savo kūrybinėmis erdvėmis ir dirbtuvėmis pavertė metalo laužo supirktuvės teritorijas. Ten buvo kuriamos skulptūros iš metalo laužo, įvairių panaudoto metalo konstrukcijų bei detalių. Šiaulių miesto dienų metu atidaryta plenero metu sukurtų objektų paroda grafų Zubovų rūmų kieme (prie Menų fakulteto) bei prie Šiaulių dailės galerijos įėjimo. Toks projektas pristatė miesto visuomenei meno atvirumo, netikėtumo ir įvairumo galimybes, kai kūrėjai, keisdami savo kūrybos vietas ir įprastas medžiagas, sukuria unikalius meno kūrinius, kuriuos vėliau integruoja į bendrą miesto peizažą. Šių metų metalo laužo skulptūrų plenero „KONTRAPUNKTAS 2“ pagrindinės idėjos – interaktyvumas ir paradoksalumas. Sukurti septyni kūriniai iš metalo laužo: „Kovos vežimai“ (Dalvytis Udrys), „Durnių laivas“ (Sigitas Prancuitis), „Stigmos“ (Gintautas Lukošaitis), „Klausykla“ (Jonas Vaitkevičius), „Manekenė „Aušra“ (Virginijus Kinčinaitis), „Hamakas“ (Nijolė Sitonytė), L.van Bethoveno 9-ji simfonija“ (Ullar Kallau). 

Pleneras „KONTRAPUNKTAS 2“ yra unikalus ir vienintelis Lietuvoje, todėl planuojama ir toliau plėtoti šią tradiciją.

__ Programa
__ Fotogalerija
Šioje galerijoje nėra nuotraukų
__ Organizatoriai
__ Atsiliepimai
__ Rėmėjai
__ Informacija