Buvusios Atgal<<

__ Pavadinimas
Meninių akcentų pleneras
__ Apie

KONKURSO REZULTATAI – Verkianti mergaitė, irklai ir sraigės.
Skelbiami 2015 metų skulptūrų plenero rezultatai.

Šiemet Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių dailės galerija vėl pakvietė menininkus dalyvauti meninių akcentų kūrimo plenere. Tai puiki galimybė Šiauliams vėl praturtėti vertingais ir atraktyviais meno kūriniais. 
2014 metų gegužės mėnesio pradžioje Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių dailės galerija pakvietė menininkus dalyvauti pirmame meninių akcentų kūrimo plenere. Šiuo pleneru buvo siekiama įgyvendinti meninius skulptūrinės plastikos akcentus, kuriančius unikalų miesto įvaizdį ir jaukią gyvenamąją aplinką. 
Plenero vertinimo komisija, kurią sudarė Šiaulių dailės galerijos, kūrybinių sąjungų ir miesto savivaldybės atstovai, sulaukė septyniolika konkurso sąlygas atitikusių kūrybinių pasiūlymų. Įvairioms miesto erdvėms pritaikytus skulptūrinius objektų projektus pasiūlė žinomi miesto menininkai Gintautas Lukošaitis, Reda Uogintienė, Kazys Bimba, Martynas Gaubas ir kt. 
Daugiausiai vertinimo balų surinko Gintauto Lukošaičio skulptūrinė kompozicija “Stipruolis Nosys”. Į antrą vietą pateko nuotaikinga Martyno Gaubo skulptūra „Mano batai“. Trečia buvo Redos Uogintienės skulptūrinė kompozicija “Angelų lietus”. Šios skulptūros įprasmino ir papuošė miesto erdves, tapo miesto savasties dalimi. Nauji skulptūriniai miesto herojai ir simboliai labai greitai tapo traukos objektais ir miestiečiams ir svečiams, įsitvirtino miesto gyventojų sąmonėje, paplito vaizdų pavidalu po platų pasaulį.
Po tokios projekto sėkmės, Šiaulių miesto savivaldybėje buvo nuspręsta šį plenerą pratęsti ir 2015 metų vasarą. Šiais metais konkursui buvo pateiktas dvidešimt vienas meninis projektas. Kaip ir pernai, birželio 3 d. konkurso vertinimo komisija pateiktus kūrinius Šiaulių dailės galerijoje vertino vadovaudamasi šiais vertinimo kriterijais: meninė vertė ir profesionalumas; suderinamumas su gamtine, urbanistine ir architektūrine aplinka; formos ir turinio dermė; originalumas, savitumas, atraktyvumas; miesto istorijos atspindėjimas. 
Menininkai iš Šiaulių, Kauno, Panevėžio ir Telšių miestų pasiūlė meniškai ir konceptualiai labai įvairius skulptūrinių objektų proojektus – nuo žaidybinių, interaktyvių iki klasikinės skulptūros pavyzdžių. Daugiausiai autorių buvo iš Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto. Skulptūros, juvelyrikos ir kitų specialybių studentai pateikė visą rinkinį žaismingų, paslaptingų ar utopinių projektų. Tačiau ir šį kartą nugalėjo patirtis ir profesionalumas. Išskirti ir teigiamai įvertinti buvo Redos Uogintienės skulptūrinis reljefas „Fosilijos“, dizainerio Viliaus Purono ir skulptoriaus Vytauto Talat-Kelpšos vieno JAV cento monetos projektas, Dariaus Augulio „Irklai“, studentės Marijos Ščerbakovaitės „Šauliukai“, Kazio Bimbos „Gatvės muzikantas“, dvi Gintauto Lukošaičio „Sraigės“ ir „Verksmo“ skulptūros. „Sraigę“ skulptorius kūrė kartu su menininke Egle Narbutaite. Po galutinių komisijos balsavimų trečia vieta atiteko Viliaus Purono ir skulptoriaus Vytauto Talat-Kelpšos vieno JAV cento monetos projektui, antra ir pirma vietos buvo paskirtos dviems Gintauto Lukošaičio „Sraigės ir „Verksmo“ skulptūroms. Daugiausiai komisijos narių balų surinko „Verksmas“. Kadangi šio skulptūrinio projekto sąmata yra 10.000 eurų, įgyvendinimui pasirinkta ši vienintelė skulptūra. Komisijai patiko šio sumanymo originalumas, meniškumas, netikėtumas ir įdomi technologija. Vienu metu kaprizingai ir graudžiai verkiančios mergaitės galva bus išlieta iš bronzos ir paauksuota. Skulptūra stovės ant nerūdijančio plieno pakylos. Paikeitus situacijai, dabar „Prisikėlimo“ aikštei numatytą skulptūrą bus galima bus perkelti į kitą vietą. Šiai skulptūrai menininkas suprojektuos mobilų postamentą. Gal būt susiformuos graži tradicija paglostyti mergaitės galvą ir ją nuraminti?! 
Komisijai paskelbus laimėtoją, bus toliau derinama vieta skulptūrai su miesto savivaldybės skyriais, menininkas turės kūrybinių rūpesčių visa vasarą. Tačiau tikimasi, kad viskas vyks sklandžiai kaip ir pernai, ir jau per Šiaulių miesto gimtadienį galėsime grožėtis nauju menišku ir prasmingu viešų miesto erdvių akcentu. Labai tikimės, kad išrinkta skulptūra patiks ir mažiems vaikams ir jauniems tėveliams ir seneliams. Ši skulptūra turėtų intriguoti ir miesto svečius, užsieniečius. Tai unikalus, ir žinoma, vienintelis pasaulyje paminklas verkiančiam vaikui! 
Miesto savivaldybė iš privatizavimo fondo pagal miesto kultūros plėtros programą plenerui skyrė 11585 eur. Šių lėšų turėtų užtekti šio kūrinio įgyvendinimui ir menininko honorarui bei kitoms išlaidoms, susijusiomis su kūrinio pastatymu ir viešinimu.

Šiaulių dailės galerija
2015 m. birželio 4 d.

 

KONKURSAS

Šiaulių miesto viešos erdvės vėl praturtės skulptūromis

Šiemet Šiaulių miesto savivaldybė vėl pakvietė menininkus dalyvauti meninių akcentų kūrimo plenere. Tai puiki galimybė Šiauliams vėl praturtėti vertingais ir atraktyviais meno kūriniais.

2014 m. gegužės mėnesio pradžioje Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių dailės galerija pakvietė menininkus dalyvauti pirmame meninių akcentų kūrimo plenere. Šiuo pleneru buvo siekiama įgyvendinti meninius skulptūrinės plastikos akcentus, kuriančius unikalų miesto įvaizdį ir jaukią gyvenamąją aplinką. Tikėtasi, kad šio plenero metu sukurti meniniai akcentai taps traukos objektais ir miesto gyventojams ir svečiams.

Plenero vertinimo komisija, kurią sudarė Šiaulių dailės galerijos, kūrybinių sąjungų ir miesto savivaldybės atstovai, sulaukė konkurso sąlygas atitikusių septyniolikos kūrybinių pasiūlymų. Įvairioms miesto erdvėms pritaikytus skulptūrinius objektų projektus pasiūlė žinomi miesto menininkai Gintautas Lukošaitis, Reda Uogintienė, Kazys Bimba, Martynas Gaubas ir kt.

Daugiausiai vertinimo balų surinko Gintauto Lukošaičio skulptūrinė kompozicija “Stipruolis Nosys”. Į antrą vietą pateko nuotaikinga Martyno Gaubo skulptūra „Mano batai“. Trečia buvo Redos Uogintienės skulptūrinė kompozicija “Angelų lietus”. Šios skulptūros įprasmino ir papuošė miesto erdves, tapo miesto savasties dalimi. Nauji skulptūriniai miesto herojai ir simboliai įsitvirtino miesto gyventojų sąmonėje, paplito vaizdų pavidalu po pasaulį.

Po tokios sėkmės, buvo nuspręsta šį plenerą pratęsti ir 2015 m. vasarą.

Kaip ir pernai, birželio 3 d. plenerui pateiktų projektų konkurso vertinimo komisija meninius akcentus Šiaulių dailės galerijoje vertins vadovaudamasi šiais vertinimo kriterijais: meninė vertė ir profesionalumas; suderinamumas su gamtine, urbanistine ir architektūrine aplinka; formos ir turinio dermė; originalumas, savitumas, atraktyvumas; miesto istorijos atspindėjimas (miesto istorija, žmonės, įvykiai, simboliai, faktai, datos, legendos, netikėtos istorijos ir t.t.).

Komisijai paskelbus laimėtojus, bus derinamos vietos skulptūroms su miesto savivaldybės skyriais, menininkai turės kūrybinių rūpesčių visa vasarą. Tačiau tikimasi, kad viskas vyks sklandžiai kaip ir pernai, ir jau per Šiaulių miesto gimtadienį galėsime grožėtis naujais meniškais ir prasmingais viešų miesto erdvių akcentais.

Miesto savivaldybė iš privatizavimo fondo pagal miesto kultūros plėtros programą plenerui skyrė 10.426 eur. Šių lėšų turėtų užtekti kūrinių įgyvendinimui ir menininkų honorarams. 

KVIEČIAME DALYVAUTI, KONKURUOTI IR LAIMĖTI!

PATVIRTINTA

Šiaulių dailės galerijos

direktoriaus 2015 m. kovo 23 d.

 įsakymu Nr. V-5

 

MENINIŲ AKCENTŲ PLENERAS

Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių dailės galerija kviečia menininkus dalyvauti meninių akcentų kūrimo plenere Šiauliuose.

MENINIŲ AKCENTŲ PLENERO NUOSTATAI

I. PLENERO OBJEKTAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Plenero objektas – meniniai skulptūrinės plastikos akcentai, skirti viešosioms Šiaulių miesto erdvėms.

2. Plenero tikslas – sukurti ir įgyvendinti meninius skulptūrinės plastikos akcentus, kuriančius ir pabrėžiančius unikalų miesto įvaizdį.

3. Plenero uždaviniai:

3.1. surengti plenerą, kviečiant menininkus teikti paraiškas ir projektus skulptūrinės plastikos akcentų sukūrimui, išrinkti geriausiai komisijos įvertintus projektus ir juos įgyvendinti.

3.2. kurti miestiečiams jaukią gyvenamąją aplinką, o miesto svečiams – traukos objektus;

3.3. skatinti miestiečius domėtis miesto istorija, jo savitumu;

3.4. ugdyti miestiečių menines kompetencijas, pilietiškumą, atvirą ir kūrybišką požiūrį į supančią aplinką.

 

II. REIKALAVIMAI PLENERO DALYVIAMS 

4.Plenere gali dalyvauti menininkai, galintys parengti meninio akcento sukūrimo projektą ir jį įgyvendinti medžiagoje.

5. Menininkai, norintys dalyvauti plenere, projektus siunčia paštu (Vilniaus g. 245, Šiauliai, LT-76343), el. paštu galerija@splius.lt ar atneša į Šiaulių dailės galeriją 2015 m. gegužės 4–30 dienomis.

6. Projektas privalo atitikti šiuos sudėties, turinio bei apimties reikalavimus:

6.1. turi būti pateiktas vizualinis meninio akcento sprendimas (grafinis piešinys/eskizas arba fotomontažas (formatas A4) bei maketas) ir jo architektūrinis (lokacijos) pasiūlymas;.

6.2. turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kuriame išdėstyta meninio akcento idėja, nurodant koncepciją,  medžiagas, mastelius ir kt.;

6.3. meninis akcentas turi būti originalus ir atraktyvus (svarbu estetinė ir vizualinė kūrinio kokybė, kūrinys neturi būti eksponuojamas kitose viešosiose erdvėse);

6.4. turi būti aiškus meninio akcento formos ir turinio suderinamumas;

6.5. meninis akcentas turi būti ilgaamžis, tinkamas eksponuoti lauko erdvėse;

7. Prie kiekvieno projekto turi būti nurodytas autoriaus vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas, autoriaus kontaktai (telefonas ir el. pašto adresas).

8. Projekto autorius turi teisę pridėti ir kitus projektą apibūdinančius dokumentus, vizualinę medžiagą, planus ir kt., taip pat papildomą medžiagą apie menininko kūrybinę veiklą, įrodančią, kad jis yra įgyvendinęs panašaus pobūdžio darbus.

            9.  Menininkas gali teikti ne daugiau 2 projektų.

            10. Prie  projekto (-ų) turi būti pridedama laisvos formos sąmata (-os) (autorinis atlyginimas ir įgyvendinimo išlaidos). Projekto sąmata negali viršyti 10 426 € (35 998,89 Lt).

           11. Plenero dalyvis negali dalyvauti Vertinimo komisijos darbe.

 

III.PLENERO ORGANIZAVIMAS

12. Atranka į plenerą vyks 2015 m. birželio 3 d. 13 val. Šiaulių dailės galerijoje.

13. Meninių akcentų projektus vertins Šiaulių dailės galerijos direktoriaus įsakymu sudaryta Vertinimokomisija, kurioje narių teisėmis dalyvaus Dailininkų, Architektų ir Dizainerių sąjungų Šiaulių skyrių, Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos bei Kultūros skyrių, Šiaulių dailės galerijos atstovai.

14. Vertinimo komisija projektus vertins vadovaudamasi šiais vertinimo kriterijais:

14.1. meninė vertė ir profesionalumas;

14.2. suderinamumas su gamtine, urbanistine ir architektūrine aplinka;

14.3. formos ir turinio dermė;

14.4. originalumas, savitumas, atraktyvumas;

14.5. miesto istorijos atspindėjimas (miesto istorija, žmonės, įvykiai, simboliai, faktai, legendos, ir t.t.)

15. Projektus vertinant pagal 14 punkte nurodytus kriterijus, laikoma, kad kiekvieno iš jų svarba yra vienoda.

16. Kiekvienas vertinimo kriterijus įvertinamas iki 10 balų. Maksimali projekto įvertinimo bendra balų suma – 50 (5 kriterijai x 10 balų).

17. Kiekvienas Komisijos narys pateiktą projektą vertina atskirai.

18. Mažiausias bendras visų Vertinimo komisijos narių projekto įvertinimo balas – 25 balai. Jeigu visi pateikti plenerui projektai įvertinti mažesne nei 25 balų suma, tokiu atveju laikoma, kad pleneras neįvyks, nes pateikti projektai įgyvendinimui neatitinka vertinimo kriterijų.

19. Komisija nevertina projektų, kurie:

19.1. pateikti po šiuose nuostatuose nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino;

19.2. yra meniškai nekorektiški.

20. Vertinimo komisijos sprendimas atrenkant projektus yra neginčijamas ir galutinis.

21. Atrankos būdu bus išrinkti ne daugiau kaip 3 projektai, kurie bus įgyvendinti plenero metu.

22. Su kiekvieno projekto autoriumi (plenero dalyviu) bus pasirašyta sutartis.

23. Kiekvienas plenero dalyvis turi pats apsirūpinti reikalingomis medžiagomis bei įrankiais.

24. Kiekvienas plenero dalyvis turi suderinti meninio akcento pastatymo vietą su Šiaulių miesto savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriumi.

25. Kiekvienas plenero dalyvis turi realizuoti meninio akcento pastatymą iš jam skirtų lėšų projektui įgyvendinti iki 2015 m. rugsėjo 8 d.

 

IV. PLENERO RENGĖJAS IR ORGANIZATORIUS

26. Plenero rengėjas – Šiaulių miesto savivaldybė (Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai),&nbsp;plenero organizatorius – Šiaulių dailės galerija (Vilniaus g. 245, LT-76343 Šiauliai, tel.: (8 41) 52 43 85, 52 11 61, el. paštas&nbsp;<A href="mailto:galerija@splius.lt" _fcksavedurl="mailto:galerija@splius.lt">galerija@splius.lt</A>).

27.     Plenero rengėjas ir organizatorius turi teisę neatlyginamai eksponuoti ir publikuoti atrinktus projektus, o vėliau ir meninius akcentus viešaisiais tikslais, susijusiais su miesto įvaizdžio kūrimu bei reprezentacija. Pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, konkurso organizatorius tampa įgyvendintų meninių akcentų savininku, o vėliau juos perduoda plenero rengėjui – Šiaulių miesto savivaldybei.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Visi kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

29. Dalyvavimas plenere reiškia menininkų sutikimą su visomis plenero sąlygomis, numatytomis šiuose nuostatuose.

30. Šie nuostatai tvirtinami ir keičiami Šiaulių dailės galerijos direktoriaus įsakymu.

 PARSISIUNTIMUI

 

__ Fotogalerija
Šioje galerijoje nėra nuotraukų
__ Atsiliepimai
__ Organizatoriai
__ Rėmėjai