Buvusios Atgal<<

__ Pavadinimas
Tautodailės paroda TRADICIJOS DERMĖ
__ Apie

2015 metais Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius rengė projektą, Republikinę tautodailės parodą „Tradicijos dermė: žemaitiškas užsispyrimas, aukštaitiškas santūrumas" skirtą   etnografinių regionų metams, gyvų tautodailės tradicijų paieškoms ir tęsimui.

Tautodailininkų kūrybinio gyvenimo ratas apsisuka per metus, ir pavasarį, kai Saulė grįžta ir kopia į zenitą, tradiciškai organizuojama   Šiaulių krašto, kuris apima Akmenės, Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonus,   tautodailės darbų paroda   Šiaulių Dailės galerijoje. 2015 metais nutarėme surengti kitokią, respublikinę - aukštaičių ir žemaičių   tautodailininkų darbų parodą. Šiauliai – tarsi riboženklis tarp etninių regionų: Aukštaitijos ir Žemaitijos. Parodos, "Tradicijos dermė: žemaitiškas užsispyrimas, aukštaitiškas santūrumas"   dalyviai – tautodailininkai, išsibarstę ir gyvenantys Lietuvoje ir save priskiriantys arba laikantys aukštaičiais ar žemaičiais. Šiandienos tautodailininkas privalo būti ne tik savojo žanro meistras, suvokiąs ne tik materialiąsias, bet ir dvasiškąsias tautines vertybes. Kiekvienas liaudies meno kūrinys, pradedant suvenyrais ir baigiant monumentaliąja skulptūra, tradicinės ir neįprastos jo formos liudija apie lietuvių tautos buvimą , jos kūrybinį potencialą ir materialines bei dvasines galimybes.

Rengdami parodą prisiminsime patys ir priminsime visuomenei Lietuvos etnografinių regionų (aukštaitijos ir žemaitijos) skirtingą regionų raidą, sąsajas su baltų gentimis, ypatumus, istorines, sociokultūrines ir kitas priežastis. Analizuosime,   kaip etnografinių regionų ypatybės atsispindi materialinėje ir dvasinėje etninėje kultūroje ir kai kurių požymių įsismelkimą pereinamose, mišriose teritorijose.Tikimės, kad parodoje atsiskleis etninių regionų ir meistrų kūrybos identiteto sąvybės.

Daugiakultūris ir daugiasluoksnis identitetas gali ir privalo tapti vieningos Europos ir ją sudarančių valstybių siekiu. Savita regioninė kultūra ir šiandien verta puoselėjimo. Tai ir darome, rengdami bendras parodas, konferencijas, amatų šventes ir kt. regionus pristatančius renginius. Tuo požiūriu tautodailė atlieka vieną iš svarbiausių meno funkcijų – žmonių suartėjimo ir bendravimo funkciją. 

Parodoje  dalis autorių pateiks   kūrinių kolekcijas   respublikiniam konkursui, nominacijai "Aukso vainikas". LLKC komisija išrinks  regioninio turo I–III vietos laureatus.

Atskirose Dailės galerijos erdvėse surengsime autorines tautodailininkų darbų parodas: žemaičio Sauliaus Tamulio Užgavėnių kaukių, aukštaičių Olės Plungienės ir Aurelijos Norvaišienės tekstililės - rankšluosčių, pintų juostų, pirštinių.

Laima Kelmelienė 

2015 03 09

__ Fotogalerija
Šioje galerijoje nėra nuotraukų
__ Atsiliepimai
__ Organizatoriai
__ Rėmėjai