Buvusios Atgal<<

__ Pavadinimas
Petro Rakštiko paroda PASAULIO BAMBA
__ Apie

Parodos“1/1. VIENAS AUTORIUS – VIENAS KŪRINYS“ atidarymas įvyko vasario 12 d. ketvirtadienį, 17 val. Šiaulių dailės galerijoje. 
Tuo pačiu metu buvo atidaroma ir Petro Rakštiko fotografijų paroda „PASAULIO BAMBA. TILTAI, VANDUO, ŠEŠĖLIAI, STATINIAI“. 

Parodos „Vienas autorius – vienas kūrinys“ koncepcija susiformavo Šiaulių LDS skyriaus tarybos diskusijoje, kad Šiauliuose būtų įdomu surengti vieno paveikslo parodą, kurioje dalyvautų vienos meno mokyklos – Šiaulių universiteto Menų fakulteto – absolventai menininkai, dabar gyvenantys ir kuriantys Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje, Rokiškyje, Ukmergėje, Utenoje, Pasvalyje ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Parodos kuratorius Ričardas Garbačiauskas ėmėsi tai įgyvendinti.
Maždaug nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų profesionalų parodose pastebimi ŠPI (Šiaulių pedagoginis institutas) absolventai dabar yra žinomi Lietuvos menininkai, tai – Elma Šturmaitė, Bonaventūras Šaltis, Vladimiras Sušilovas, Arūnas Vasiliauskas, Benjaminas Jenčius, Andrius Mosiejus, Romualdas Pučekas, Česlovas Polonskis. Daugelis šių menininkų karjerą pradėjo kaip akvarelininkai. Ne vienas jų prisimena šios technologijos studijas pas dėstytojus prof. Vitolį Algimantą Trušį, prof. Antaną Visockį, doc. Jeronimą Kmieliauską ir kitus.
Garbingai jų tradicijas tęsia šių dienų dailininkai: Vidmantas Zarėka, Valerija Medelinskienė, Voldemaras Barakauskas, Edita Sudžiūtė, Girmantas Rudokas ir kt., pelnę įvairių apdovanojimų akvareles bienalėse.
Kiekvienai epochai būdinga savita meninė raiška. Menų fakultetas buvo įkurtas sovietiniais laikais nepaisant įvairių politinių, ideologinių aspektų. Tuo metu lietuvių dailininkai ieškojo besikeičiančios epochos – laisvės – ženklų. Tapytojas doc. R. Vilkauskas prisimena: „Pokarinė karta, kuri subrendo, kai socializmas dar formavosi, vis dar tikėjo, kad kuria šviesią ateitį. Mes matėm tik kliedesius. <...> Reikėjo pasirinkti ką daryti? Ar, kaip mokytojai moko, daryti gražius darbus, kad patiktų žmogui, kad salonėlį galėtų papuošti, ar kurti kažkokius laikmečio ženklus? <...> Ieškojai formų, kaip tai pavaizduoti – niekas institute šito nemokė...“ Tie ženklai įgavo naujas meno formas.
Po šalies nepriklausomybės atkūrimo menininkai vis dažniau ėmė kurti vadinamojo tarpdisciplininio meno erdvėje. Vyko performansai, akcijos, buvo kuriamos instaliacijos. Tokiuose moderniojo meno virsmuose dalyvavo ir tuometinio Dailės fakulteto studentai ir kiti čia mokęsi: Paulius Arlauskas, Saulius Pučinskas, Bronius Rudys, Artūras Šlipavičius, Saulius Urbonavičius – Samas, Reda ir Arūnas Uogintai, Ramūnas Grikevičius, Romualdas Balinskas, Salomėja Jastrumskytė, Arūnas Augutis, Eugenijus Raugas, Martynas Gaubas, Dainius Trumpis, Laura Guokė ir kt.
Vieno paveikslo paroda Šiaulių dailės galerijoje tūrėtų būti iššūkis – nes ar įmanoma vienu paveikslu reprezentuoti dailininką. Tačiau žiūrovui bus įdomu stebėti, kaip mokykla, laikas, socialiniai ir politiniai reiškiniai keitė meninę raišką, stilių ir temas ir kaip tai atsispindi įvairių kartų bendroje parodoje. (Arūnas Uogintas)

Paroda veikė iki kovo 7 d.

__ Fotogalerija
Šioje galerijoje nėra nuotraukų
__ Atsiliepimai
__ Organizatoriai
__ Rėmėjai