Buvusios Atgal<<

__ Pavadinimas
Vytenio Rimkaus paroda SIENLAIKRAŠČIŲ EPOCHA
__ Apie

VYTENIO RIMKAUS PARODA "SIENLAIKRAŠČIŲ EPOCHA" ATIDAROMA VASARIO 15 D. 16 VAL. MALONIAI KVIEČIAME!

Paroda sudaryta iš 1958-1966 m. mano pieštų piešinių,kurie buvo talpinami Šiaulių Autobusų-taksomoriniame autoūkyje leistame satyriniame sienlaikraštėlyje. Juose buvo išjuokiami pasigėrę 
ar kitaip prasikaltę darbuotojai, taip buvo bandoma kovoti už darbo drausmę. Prasižengimu buvo laikoma nedalyvavimas kokiame nors Susirinkime. Nuolat buvo skelbiami sąrašai vėluojančių ir nemokančių
komjaunimo nario mokesčio. Siūliau vadovui tokius prasižengelius tiesiog braukti iš narių tarpo, bet jis sakė, kad jie tik to ir telaukią ir taip nebūsią... Prasikaltusieji buvo įvardijami pavardėmis, juos pateikdavo įmonės administracija. Parodėlėje pateikdamas šiuos piešinėlius šiuolaikiniam žiūrovui tikiuosi, kad jie šiek tiek atskleis tų metų įmonių darbo atmosferą, šiandien jau neįsivaizduojamas auklėjimo priemones. Antra vertus, kai kurie anų metų reiškiniainepradingę ir mūsų dienomis: girtuoklystės, vagystės, muštynės...

Vytenis Rimkus

Vytenis Rimkus (g. 1930 m.) – dailininkas, menotyrininkas, 
habilituotas mokslų daktaras, profesorius, 
Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas, 
Šiaulių miesto Garbės pilietis.

__ Fotogalerija
Šioje galerijoje nėra nuotraukų
__ Atsiliepimai
__ Organizatoriai
__ Rėmėjai