Buvusios Atgal<<

__ Pavadinimas
Viktoro Ostašenkovo tapybos ir fotografijos paroda BUVO, YRA IR BUS
__ Apie

Parodos atidarymas 2014 m. gruodžio 19 d. Šiaulių dailės galerijoje.

Tiltas į amžinybę

Galerija buvo sausakimša dailininko artimųjų, bičiulių, kolegų. Seniai visi buvo tokie susikaupę, rimti, šiek tiek graudūs, nes visiems panašiai maudė širdį: garsaus menininko Viktoro Ostašenkovo jau nebėra. Dėl šios parodos datos buvo susitaręs pats dailininkas, dar būdamas gyvas.

Vienoje vietoje eksponuojamas jo darbų lobynas priminė dailininką labai aiškiai ir konkrečiai. Tiko menotyrininkės Ernestos Šimkienės citata, rasta pristatytoje knygoje: „Kad ir kaip banaliai kartais skamba frazės apie žmogų, gyvą savo darbuose ar artimųjų prisiminimuose, tai vis dėlto yra tiesa. Ir tai yra tas efemeriškas tiltas tarp ten ir čia, vakar ir šiandien, ta gelbstinti netekties užuovėja, padedanti likusiems...“

Tiko ir aktorės Irenos Liutikaitės skaitomos eilės, V. Ostašenkovui dedikuotas jautrus jo brolio A. Ostašenkovo tekstas, primenantis menininko vaikystę Šiaulių Kalniuko rajone, studijas, kūrybinius ieškojimus, brandą ir išėjimą.

A. Ostašenkovas dėkojo visiems, padėjusiems surengti jubiliejinę brolio parodą, nes daug paveikslų buvo išblaškyti, menininko darbus reikėjo surasti ir surinkti į vieną vietą.

Kartu A. Ostašenkovas išsakė mintį, kad brolio paveikslai, kaip ir kitų menininkų Šiauliams reikšmingi darbai, galėtų rasti vietą atstatytuose Gerardo Bagdonavičiaus namuose.

Drobėse atgyja senieji Šiauliai

V. Ostašenkovą parodos atidaryme kalbėję artimieji ir bičiuliai pelnytai vadino miesto patriotu.

S. Prancuitis jį titulavo miesto dailininku, nes V. Ostašenkovo darbuose atgyja esami ir buvę Šiauliai, su daugybę įdomių ir jau prarastų gimtojo miesto vaizdų ir detalių.

Menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis pabrėžė, kad dauguma menininkų, ieškodami savo tapatybės, stengiasi pabėgti, atitolti nuo jiems įprastos erdvės, kad surastų tikrąjį „aš“. V. Ostašenkovas ne bėgo, o nuolat grįždavo prie jam artimų vietų ir daiktų, čia sėmėsi įkvėpimo, čia formavosi savitas dailininko braižas.

Paroda veikė iki sausio 18 dienos.

__ Fotogalerija
Šioje galerijoje nėra nuotraukų
__ Atsiliepimai

__ Organizatoriai
__ Rėmėjai