Buvusios Atgal<<

__ Pavadinimas
Menų fakulteto jubiliejinė paroda 45
__ Apie

Šiaulių dailės galerijoje 2012 m. spalio 25 d., ketvirtadienį, 17 val. atidaryta Šiaulių universiteto ir užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojų, Menų fakulteto studentų tarptautinė vizualinės kūrybos paroda,skirta Šiaulių universiteto Menų fakulteto 45-erių metų sukakčiai paminėti.

Dalyvauja Latvijos dailės akademijos prof. ROLAND GROSS, Liepojos universiteto (Latvija) prof. dr. INTA KLĀSONE, lekt.  ANDRIS MILLERS, Daugpilio universiteto (Latvija) prof., dr. ALEKSANDRA ŠĻAHOVA, doc. dr. MARIS ČAČKA, lekt. JOLANTA SAVINA, lekt. ILZE VOLONTE, Janko Kupalos universiteto (Gardinas, Baltarusija) doc. ANTONAS LEŠČINSKIJ, doc. ANATOLIJUS BURČIK ir Šiaulių universiteto MENŲ FAKULTETO DĖSTYTOJAI. Taip pat parodoje galima bus pamatyti MENŲ FAKULTETO STUDENTŲ pastarųjų metų dailės, dizaino, audiovizualinio meno, tekstilės, meninės odos baigiamuosius darbus.

Paroda veiks iki 2012 11 17.

Šiaulių krašto achyvas

Šiaulių universiteto (ŠU) menų fakulteto 45-mečio proga Šiaulių dailės galerijoje atidaryta šio fakulteto dėstytojų ir kolegų iš užsienio, studentų vizualinės kūrybos paroda. Atidaryme akcentuota Menų fakulteto reikšmė miesto kultūriniam gyvenimui.

Menų fakultetas svarbus miestui

Galerijos pirmojo ir antrojo aukštų erdves užpildė Menų fakulteto dėstytojų, studentų dailės, dizaino, audiovizualinio meno, tekstilės, meninės odos baigiamieji bakalauro, magistro darbai. Dalies kūrinių autoriai – iš Latvijos dailės akademijos, Liepojos ir Daugpilio (Latvija), Janko Kupalos (Gardinas, Baltarusija) universitetų, su kuriais bendradarbiauja šiauliečiai.

Atidarymą muzikos ir šokio performansu pradėjo Menų fakulteto teatro katedros estrados meno specialybės studentai.

Dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas, menotyrininkas V. Kinčinaitis teigė, kad Menų fakultetas yra neatsiejamas nuo Šiaulių kultūrinio gyvenimo. Fakulteto dekanas profesorius Vaidotas Janulis akcentavo, kad gimtadienio paroda – išskirtinė. 45-mečio proga išleistas reprezentacinis leidinys-albumas „Vizualinė kūryba“.

Savo naują knygą „Muzikinio ugdymo labirintais“ pristatė muzikologas, profesorius, Muzikos pedagogikos katedros dėstytojas Eduardas Balčytis.

„Ištirpstu šitoj įdomybėj,“ – sveikindamas kolegas sakė dailininkas, buvęs Tapybos katedros vedėjas Antanas Visockis. Jo nuomone, gausi ir įvairiapusė paroda padarys įspūdį jos lankytojams.

Linkėjo stiprybės

Dizaino didaktikos dėstytojas Rimvydas Daužvardis, 20 metų dirbantis Menų fakultete, „Šiaulių kraštui“ sakė, kad fakultetas yra dinamiškas, turintis savo tradicijas. „Šio fakulteto žmonės – kūrybingi, bohemos žmonės, žinomi ne tik Šiauliuose,“ – sakė dėstytojas. Darbas fakultete jam atvėręs kelią kūrybiniams atradimams.

Dailės ir verslo specialybės ketvirtakursės kėdainiškė Ernesta Tamulytė ir kaunietė Vida Strasevičiūtė sakė Menų fakultetą pasirinkusios, nes šios specialybės kituose Lietuvos universitetuose nėra. Studentės teigė gavusios viską, ko tikėjosi – kūrybinių bei verslumo įgūdžių. Gimtadienio proga merginos linkėjo fakultetui stiprybės, kovojant už save, kad didžiųjų šalies miestų universitetai jų „nesuvalgytų“.

Dar keturios fakulteto parodos

Ta pačia proga ŠU dailės galerijoje atidaryta Grzegorzo Mazureko ir Lecho Mazureko iš Liublino (Lenkija) universiteto kūrybos darbų paroda. Zubovo rūmų galerijoje veikia Menų fakulteto studentų fotografijų paroda. Kultūros centre pristatomi Dailės katedros studentų darbai, o ŠU VIII rūmuose, „Studentų kampe“ – Dailės ir Dizaino katedrų studentų darbai.

Jono TAMULIO nuotr.

__ Fotogalerija
Šioje galerijoje nėra nuotraukų
__ Atsiliepimai
__ Organizatoriai
__ Rėmėjai