Buvusios Atgal<<

__ Pavadinimas
Tarptautinė architektų paroda DVYLIPUMAS
__ Apie

"Socialus" - jau dešimtmetį su trumpomis pertraukomis gyvuojanti kūrybinė iniciatyva. Tai parodų ciklas, suburiantis aktyvius menininkus, dirbančius įvairiomis raiškos priemonėmis, akcentuojant socialinius klausimus, atkreipiant visuomenės dėmesį. Autorių darbuose paliekama didelė erdvė temos interpretacijai. Parodų ciklai išryškina menininkų kūrybines aktualijas, autoriai pateikia interpretacijas vienijančias parodos temą. Tad šiais metais – tarptautinė paroda SOCIALUS "DVILYPUMAS".

"Socialus" dažniausiai nagrinėja socialines problemas, tuo norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį, parodyti kaip tai suvokia autoriai ir kiek jiems patiems yra aktuali konkreti tema, šiemet "dvilypumas". Kaip autorius tai pateikia stebėtojui ir kaip tai jį veikia.

Ką mes žinome apie ‚dvilypumą‘ ?

Žodžiais "dvisielis" arba "dvilypis" iš originalo, t. y. graikų kalbos, verčiamas žodis "dipsykhos", kur "dis" reiškia "dukart", o "psykhe" - siela. Šv. Jokūbas naudoja tą žodį aprašydamas svyruojančius, net savo poreikiais ir pomėgiais abejojančius, tvirtų įsitikinimų neturinčius, dviveidžius ir nenuoširdžius žmones.

__ Fotogalerija
__ Atsiliepimai
 Modestas NAVICKAS
Šeštadienį Šiaulių dailės galerijoje atidaryta tarptautinė paroda "Socialus 6. Dvilypumas.
"Socialus" - jau dešimtmetį su trumpomis pertraukomis gyvuojanti kūrybinė iniciatyva. Tai parodų ciklas, suburiantis aktyvius menininkus, dirbančius įvairiomis raiškos priemonėmis, akcentuojant socialinius klausimus, atkreipiant visuomenės dėmesį.
Paroda - grupinė, tarpdisciplinė, šiuolaikinio meno, o tai reiškia, kad nežinia, ko galima tikėtis iš devyniolikos parodos autorių.
Menininkai savo kūriniais prabilo apie dvilypumą, nors gali pasirodyti, kad tai - labiau sociologų, psichologų ar filosofų tema. Kai kurie kūriniai tiesiogiai "pataiko" į dvilypumo prigimtį, bet kai kuriems kūriniams būtinas paaiškinimas, kur autorius įžvelgė dvilypumą.
Ant sienos kabanti drobė atrodo keistai, kol neperskaitai paaiškinimo, kad tai - tapybos darbo antroji pusė, "jis" atsuko žiūrovui savo "nugarą", parodydamas prigimtinį dvilypumą. Tačiau paaiškinimai lydi ne kiekvieną kūrinį - taip autoriai palieka žiūrovui erdvę interpretuoti, taip parodos lankytojai įjungiami į kūrybinį procesą. Tai - dažna provokacija šiuolaikinio meno parodose, kad žiūrovas pratintųsi keisti savo pasyvaus stebėtojo poziciją į mąstančiojo.
Štai autorius Andrius Grigalaitis savo fotografijoje sakė specialiai iškadravęs veidus, kad jie nedrumstų dėmesio, ir palikęs svarbiausią akcentą – ranka pridengtą špygą. Autorius paaiškina – tai sena klasės fotografija, kai visi klasės berniukai fotografuojant sutarė rodyti špygas, tačiau špygą parodė tik vienas A. Grigalaitis. Savo kūriniu autorius tarsi pasako, kad žmogaus prigimčiai dvilypumas yra būdingas jau nuo pat vaikystės dienų. Autorius juk už tą špygą vienintelis gavęs pylos...
Dar vienas "socialus" kūrinys - ant Dailės galerijos stogo atbrailos stypsanti, praeiviams šiurpą kelianti žmogysta. Tenka gerai įsižiūrėti, kol supranti, kad besiruošiantis žemyn šokti žmogus - tik plastikinis manekenas. Čia taikli Pauliaus Arlausko pastaba nūdienos žmogui, apibūdinanti savijautos būseną, o ne tiesioginę nuorodą į savižudybę. Argi nepasitaiko kartais net keletą kartų per dieną išgyventi jausmą, tarsi stovėtum ant bedugnės krašto, nors iš šalies atrodo, kad gyvenime - "viskas gerai".
Kaip ir kiekviena šiuolaikinio meno paroda, ši taip pat neapseina be diskusijų. Būtent diskusijos ir padeda įžvelgti parodos dramatiškumą, ironiją ir užslėptas prasmes, užkoduotą autorių santykį su dvilypumu.
__ Organizatoriai
Šiaulių dailės galerija
__ Rėmėjai