Buvusios Atgal<<

__ Pavadinimas
Jeannine Herve (Paryžius) spalvotų medžio graviūrų paroda
__ Apie
Jeannine Hervé gimė 1931 metais, Larmor Plage (Bretanės sritis), Prancūzijoje. Pagrindinės veiklos sritys - tapyba, grafika, medžio raižiniai.
Pirmąsias dailės žinias įgijo Emilienne'os Robert ir Adolphe'o Beaufrere dirbtuvėse. 1948 metais baigė Quimpero Dailės mokyklą, 1960 metais - Julliano Dragono akademiją. Dar vienu savo mokytoju laiko Fontanarosą, su kuriuo yra sukūrusi dekoracijas operos teatro spektakliui. Yra dirbusi dėstytoja Paryžiaus Politechnikos mokykloje, Nicos Vasaros akademijoje, viename iš Vokietijos universitetų, paveikslų restauruotoja Versalio muziejuje, restauravo Švedijos Karališkąją kolekciją, skaitė paskaitas Luvro mokykloje. Taip pat yra sukūrusi keletą medalių.
Nuo 1967 metų yra surengusi per 60 personalinių parodų Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, Gvadelupoje, Kanadoje, Italijoje. Dalyvavo arti šimto kolektyvinių parodų. Priklauso įvairioms dailininkų asociacijoms Prancūzijoje, Austrijoje, Vokietijoje. Jos darbų yra įsigiję Nacionalinė Prancūzijos biblioteka, Carnavalet muziejus (Paryžius), Medžio graviūrų muziejus, Šiuolaikinio meno muziejus (Paryžius), Albertinos muziejus (Viena), Karališkasis Švedijos muziejus, Gvadelupos St John-Perse'o muziejus, daugelis Vokietijos (Frankfurto prie Maino, Bremeno ir kt.) muziejų, Milano municipaliteto biblioteka.
Dailininkės kūryba įvertinta ne viena premija ar apdovanojimu: ji yra apdovanota Riterio kryžiumi už nuopelnus menui ir kultūrai, Didžiąja Mikelandželo premija, Prancūzijos instituto premija, Jeano Chiėze'o premija ir kt.
Jos kūrybą palankiai vertino meno kritikai Sergio Ferrero, Guglielmo Ara, Detelf Wolf, Claude Bouret, Pierre Juhel ir kt.
Kaip sakė meno kritikas Detelfas Wolfas, „pagrindinis jos kūrybos bruožas - lankstumas. Jis randasi iš savęs pažinimo ir iš tam tikro visų meninių galimybių meistriškumo. Ji praktikuoja linijos meną, perkeldama į tą patį lygmenį raižinių paviršius ir linijas. Tai, kas sudaro nerūpestingumo įspūdį, yra galiausiai jos sugebėjimų rezultatas."  
__ Fotogalerija
  
__ Atsiliepimai
__ Organizatoriai

Prancūzų kultūros centras, Šiaulių dailės galerija, Šiaulių universitetas

__ Rėmėjai