Buvusios Atgal<<

__ Pavadinimas
Giedrės Gudiškienės, Editos Šoblinskienės, Pauliaus Daujoto paroda ERDVĖS
__ Apie
ERDVĖS
Giedrė Gudiškienė, Edita Šoblinskienė, Paulius Daujotas (VDA Telšių fakultetas).
 
Mes visi trys buvome kursiokai, mokėmės skirtingų specialybių, atvykę iš skirtingų Lietuvos regionų, tuomet visi keliai vedė pas Editą išgerti arbatos, padiskutuoti apie kūrybą, paieškoti gyvenimo tiesų, išspręsti mums taip rūpimus klausimus arba tiesiog pasisemti kūrybinio įkvėpimo, optimizmo, kuris liejosi per kraštus Editos jaukiame kambarėlyje. Taigi, mus sieja bendrai ragauti mokslai Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete.
Šioje parodoje mes nutarėme dalyvauti kartu ne todėl, kad mūsų idėjos panašios ar mūsų kūriniai dera viens su kitu. Priešingai - mes turime individualų požiūrį, dirbame su skirtingomis medžiagomis ir skirtingai žiūrime į pasaulį, individualiai suvokiame erdvės pojūtį.
Plastinis pasaulis neturi ribų, kaip ir gyvenimo tikrovė. Mes turime gyventi ir kurti. Kabantis ir stovintis kūrinys - jau „savarankiškas“ objektas, nepriklausomas nuo kūrėjo. Tegul žiūrovas „pasiima“ iš jo tiek kiek jam patiks, kiek pajėgs... mes padarėme, o jūs spręskite... įprasminti mūsų buvimą, žadinti dvasią ir atkelti nuo kasdieninio gyvenimo. Niekas nedaroma be prasmės, o juk gyvenime daug beprasmybių...
Kurdami kiekvienas atsakėme i du paprastus klausimus: Erdvė - kas ji tokia? Kaip aš ją suvokiau per savo kūrybos prizmę?
Norėtume padėkoti nuostabiems Telšių dailės akademijos dėstytojams už nuoširdumą, begalinį optimizmą, už idėjų laisvumą. Ačiū šeimos nariams, tėveliams, draugams, Šiaulių dailės galerijai. Ačiū žmonėms, kurie atvyko pasižiūrėti parodą „Erdvės“.
 
 
Giedrė:
Projektuojant baldus visada išsikeliu sau uždavinius.
Mano kuriamas baldas tai ne tik patogus, funkcionalus, gražus daiktas, perpildęs jau ir taip išpampusio vartotojo namų erdvę, bet baldas kaip objektas, kaip kūrinys žadinantis įvairias emocijas, verčiantis susimąstyti, prisiminti, nuliūsti, apsidžiaugti, prisiliesti, prisiglausti, panirti, užmigti, susapnuoti... Šioje pardoje pateikti baldų prototipai ne tik žaidžia su erdve, bet ir patys sukuria ypatingos, nerealios, mistinės erdvės pojūtį. Pabandykite įsitaisyti ant krėslo „Sielos liftas“ ir nepajusite, kaip skrisite virš namų stogų, virš debesų... O gultas „Zoo“ nuneš Jūsų mintis į Afrikos platybes.Taigi baldų projektavime bet kuri forma gera, jei ji neatsieta nuo fizinio ir dvasinio panaudojimo.
Su baldais, skirtais trumpalaikiam poilsiui, sprendžiu pačios erdvės trūkumo problemą, ypač viešosiose vietose. Baldai čia turėtų tenkinti utilitarinius bei estetinius žmonių poreikius.
Kiekvienas mano kurtas baldas transformuojasi, spręsdamas transportavimo klausimus ir įgydamas naują funkciją, paskirtį, idėją, turinį. Jis naujai formuoja erdvę, suteikdamas žmogui galimybę vėl ir vėl nustebti, atsidūrus neatpažįstamai pakitusioje erdvėje.
 
Giedrė GUDIŠKIENĖ (g.1981)
Gimiau ir gyvenu Marijampolėje.
2003 m. baigiau Vilniaus dailės akademiją, TTDS baldų dizainą.
2005 m. baigiau Vilniaus dailės akademiją, magistrantūros studijas.
2001 m., 2002m., 2004m. dalyvavau Tarptautinėje baldų parodoje Litexpo rūmuose.
Dirbu baldų dizainere UAB „Faber baldai“.
 
 
Edita:
Paveikslas - tai erdvė, kurioje aš galiu būti savimi iki galo. Gal tai erdvė, kurioje ir vyksta mano tikrasis gyvenimas...
Aš nesiekiu kažkam kažką įrodinėti ar parodyti. Aš tiesiog noriu kalbėti, reikšti savo jausmus, tiesiog būti savimi. Viskas keičiasi laike ir erdvėje, o aš leidžiuosi iš paskos, tik nežinau kur ta pabaiga... Kūryba - tai pasakojimas, kuris niekada nenutrūksta, bet tęsiasi žiūrovo pasaulyje. Arba tai tik impulsas minties tąsai.
Manau, kad pirmas žvilgsnis, pirmos linijos ir yra svarbiausia kūrybinio akto pradžia. Pasikliaunu intuicija, ieškau vadinamosios „meninės tiesos“ („netikrovės atvaizdo“) giliai tikėti savo idėja plačiausia prasme. Pasirinkau modulį kvadratą, būdingą tvarkos principams, kuris, regis, įgimtas žmogui ir padedantis susivokti pasaulyje ir erdvėje, pasitelkus kryptis ir koordinates.
Dirbant man svarbu tyrinėti, patirti džiaugsmą, išmėginti save, atrasti kažką naujo... Kūrybos kryptis - savęs realizavimas. Kūrinys -abstrakcija, pilnas neperskaitomo teksto, siluetinių vaizdinių, medžiagų sluoksniavimo. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą ir harmoniją. Spalvų derinys - nuo aktyvaus iki neutralaus. Spalva, verčianti atsipalaiduoti arba įsitempti. Visos plokštumos tarsi sujungiamos į vientisą kompoziciją. Tolygus elementų pasikartojimas sudaro ritmą. Kūrinys žmogui leidžia sukurti savo individualią erdvę. Santykis su dekoruojamo objekto forma, nuo masės prie vieneto, iš įšorės į vidų, nuo daug prie mažai.
Mano kūrybos prasmė - atspindėti šiuolaikinį gyvenimą ir komunikuoti su šiuolaikiniu žmogumi. Improvizuoti, pagauti viziją, kurią beliktų įgyvendinti. Idėjos suformavimas, išgryninimas - vaikštant, žiūrint, klausant. Žaisti iki galo formatu, ritmu, išdėstymu, medžiagiškumu, šviesa ir erdve...  Informuoju tą akimirką, kurią matau.
 
Edita ŠOBLINSKIENĖ (g.1979)
Gimiau ir gyvenu Šiauliuose
2003 m. baigiau Vilniaus dailės akademiją, TTDS gaminio dizainą.
1996 m. - 1999 m. surengtos personalinės parodos Šiauliuose.
1997 m. kūrybinės parodos Šiauliuose, Šakiuose.
1999 m. Avangardinės mados šou, II vieta, Šiauliai.
2000 m. Instaliacija „Laikas“ kartu su O.Pamerneckaite. Šakiai, Kaunas, Telšiai.
2000 m. 550 Telšiams. Grafika ir skulptūra. Telšiai.
2001 m.Paroda „Vainikas Čiurlioniui“ pagal projektą „Jaunimas bendruomenėje“. Telšiai
2003 m. Žemaitijos valstybingumo paieškos. Skulptūra.Telšiai, Klaipėda.
Šiuo metu dirbu kūrybinį darbą.
 
 
Paulius:
Nemėgstu apie savo darbus rašyti. Mano darbai kalba patys už save.
 
PauliusDAUJOTAS (g.1979)
Gimiau ir gyvenu Mažeikiuose.
2003m baigiau Vilniaus dailės akademiją, TTDS skulptūrą.
Surengtos trys personalinės parodos.
Dalyvauju grupinėse parodose.
__ Fotogalerija
__ Atsiliepimai
__ Organizatoriai
Šiaulių dailės galerija
__ Rėmėjai