Menininkams
 
Gerbiami menininkai,
norėdami surengti parodą mūsų galerijoje,
užpildykite šią paraišką ir pateikite galerijos administracijai.
 
 
 
PARAIŠKA NR.
 
GAUTA: …………… m. ……… mėn. …….. d.
 
ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJA
 
 
 
 
 
 
PARAIŠKA PARODAI (MENINIAM PROJEKTUI)
 
 
PARODOS AUTORIUS
(KURATORIUS) ……………………………………………………………………
(vardas, pavardė)
 
ADRESAS, TELEFONAS …………………………………………………………….
 
 
 
 
TRUMPAS PARODOS (PROJEKTO) APIBŪDINIMAS: …………………………..
 
 
PAGEIDAUJAMAS PARODOS EKSPONAVIMO LAIKAS ……………………….
 
 
 
PAGEIDAUJAMAS EKSPOZICINIS PLOTAS (pabraukti) :
 
I aukštas didžioji salė (100 m²)
I aukštas mažoji salė (60 m²)
II aukštas didžioji salė (350 m²)
II aukštas mažoji salė (60 m²)
Balkonas (30 m²)
 
PASTABA: Šiaulių dailės galerija pasilieka teisę spręsti apie paraiškos tinkamumą, nustatyti ir keisti parodos laiką, ekspozicinį plotą.
 
Autoriaus (kuratoriaus, renginio organizatoriaus) parašas      
                                                                                            
…………………………….


Kiti  1  2  3  4  Pirmyn>>  Atgal<<