Lankytojams
 
 
 
 INFORMACIJA LANKYTOJAMS
 

Darbo laikas: Šiaulių dailės galerija dirba nuo antradienio  iki penktadienio, nuo 10.00 iki 18.00 val.,
šeštadienį nuo 10.00 iki 17.00 val., s
ekmadienį ir pirmadienį galerija nedirba

Bilieto kaina - 1,5 Eur
Moksleiviams, studentams, pensininkams - 0,5 Eur;
Grupėms (ne mažiau kaip 10 asmenų), sudarius bendradarbiavimo sutartį - 0,3 Eur;  
Parodų lankymams šeštadieniais šeimoms su vaikais iki 16 metų – įėjimas nemokamas;
Lietuvos dailininkų sąjungos nariams, dailės mokyklų moksleiviams, mokytojams, lydintiems mokinių grupes, lydintiems grupes, ikimokyklinio amžiaus vaikams, Šiaulių universiteto Menų fakulteto studentams, neįgaliesiems bei specialiųjų poreikių asmenims, globos namų ugdytiniams, muziejų, galerijų darbuotojams – įėjimas nemokamas.

Edukacinės programos lankytojų grupėms, vaikams ir jaunimui rengiamos tik iš anksto susitarus tel. (8 41) 521161  

Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245, LT-76343 Šiauliai                             
Tel. /faks. (8 41) 524385, (8 41) 521161, el. paštas
naujienos@siauliugalerija.lt
Rekvizitai: Įmonės kodas 193309312,  a. s. LT 087300010002409101
AB „Swedbank“,  banko kodas 73000
 
Mieli mūsų galerijos lankytojai ir meno mylėtojai,
 
Jūs tikriausiai žinote naują nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę - nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2%) paremti pasirinktą įstaigą ar organizaciją, kuri pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau - LPĮ) turi teisę gauti paramą.
Tad labai kviečiame prisidėti prie kultūros ir meno puoselėjimo ir paremti Šiaulių dailės galeriją, kuri yra vienas iš pagrindinių vaizduojamojo meno centrų Šiaurės Lietuvoje.
Skirdami 2% savo pajamų mokesčio Šiaulių dailės galerijai, Jūs nuoširdžiai ir realiai paremsite meno ir kultūros gyvavimą Šiauliuose!
 
Paramos gavėjas:
 
Identifikavimo kodas: 193309312 Pavadinimas: Šiaulių dailės galerija, adresas: Vilniaus g. 245, Šiauliai.
Įmonės kodas 193309312,  a. s. LT 087300010002409185 AB „Swedbank“,  banko kodas 73000. FR0512 formos prašymą reikia pateikti mokesčių administratoriui iki gegužes 1 dienos.
 
Prašymą užpildyti Jums taip pat gali padėti galerijos darbuotojai. Nuoširdžiai dėkojame už paramą!