Galerijos veikla
SVARBESNĖS ŠIAULIŲ DAILÉS GALERIJOS ŠIUOLAIKINIO MENO PARODOS IR RENGINlAI 1992 -2001 m.
 
1992 m.
 
2 RA, grupinė Šiaulių jaunųjų dizainerių ir menininkų skulptūrinių objektų, akcijų, fotografijos, instaliacijų paroda, kur. Mantas Dambrauskas ( dal. Mantas Dambrauskas, Gediminas Krapas, Robertas Petravičius, Darius Linkevičius, Jurga Jaseckaitė, Rimantas Pumputis )
1992 0124 / 0210
Grupės 24 tapybos paroda,
1992 0214 / 0317
Menas be sienų, Tarptautinė jaunųjų dailininkų kūrybos paroda, kur. S. Kruopis,
(dalyvavo Olandijos, Vokietijos, Lietuvos dailininkai)
1992 05 01 / 06 02
MAL - 8, Vokietijos dailininkų grupės kūrybos paroda,
1992 07 10 / 08 02
GEROS BLOGYBĖS, grupės kūrybos paroda.
1992 08 06 / 08 24
RETORIKA, Teminė paroda, kur. V. Kinčinaitis (dal. Nomeda Marčėnaitė, Žilvinas Lilas, Giedrė Lilienė, Marius Jonutis), parodoje buvo tematizuota postmodernistinio figūratyvizmo taktika jaunųjų Lietuvos dailininkų kūryboje.
1992 08 27 / 09 28
PORTRETAI, Sauliaus Paukščio ir Sandros Straukaitės kūryba
FRANKAS ZAPA, Sauliaus Paukščio fotografijos ir piešinių paroda,
1992 08 27 / 09 26
"PARADAS, Redos ir Arūno Uogintų kūrybos paroda, tapyba ant popieriaus, skulptūriniai objektai, muzikinės akcijos.
199211 20 / 12 07
Arūno Vaitkūno tapybos paroda,
19921210 / 12 28
 
1993 m.
 
Pauliaus Arlausko grafikos paroda (Šiauliai),
1993 01 11 / 02 09
NOBIDE ( POSTŪMIS ), Rygos ir Kauno jaunųjų dailininkų grupės kūrybos paroda,
1993 0211 / 03 04
Alvydo Kurtinaičio skulptūrų ir Bronislovo Rudžio grafikos paroda (Šiauliai),
1993 0212 / 03 04
.Vyto Sakalo grafika ir piešiniai (JAV),
1993 0514 / 0610
Slovėnijos šiuolaikinių dailininkų rinktinė paroda (tapyba, skulptūra), org. Kultūros ministerija,
1993 05 20 / 0610
Rien Halters piešinių ir Gerhard Lentik žemės meno fotodokumentų paroda (Olandija), org. LDS Šiaulių skyrius,
1993 05 25 / 06 25
Martinš Krūminš (Latvija) ir Nijolės Sitonytės (Lietuva) tapybos paroda,
1993 07 26 / 08 20
Kęstučio Mičiulio ir Ramūno Grikevičiaus paroda " TAPYBA IR DAIKTAI" (Panevėžys ), skulptūriniai objektai, tapyba,
1993 07 26 / 08 20
ARCHEOLOGAI, Redos ir Arūno Uogintų parodaskulptūriniai objektai, grafika, tapyba.
1993 09 07 / 0919
 
1994 m.
 
KITAS, Šiaulių netradicinio teatro " EDMUNDO STUDIJA - 3 " vaidinimo - vaizdo projektas, Žilvino Kempino instaliacija, rež. A. Bagatyrytė,
1994 0117
NOE, Gintauto Kažemėko ir Valdo Neimanto skulptūrų,
instaliacijų, projektų paroda (Kaunas ).
1994 0218 / 03 30
Aido Blėdos tapybos paroda ( Šiauliai ),
1994 04 27 / 05 13
P.A.S, Konceptualios tapybos paroda, (dalyv. P. Jurkšaitytė, A.Beinaravičius, S. Mažylis) kur. V. Kinčinaitis;
1994 05 16 / 06 10
Mix-Media, teminė paroda, I vizualinio meno ir muzikos projektas ŽUWYS , kur. P. Arlauskas, V.Kinčinaitis, ( dal.  Mindaugas Špokauskas, Kęstutis Musneckis, Dalvytis Udrys, Aidas Blėda, Paulius Arlauskas, Roland Maurmair (Austrija), Raimondas Daukša, Darius Linkevičius)
1994 07 21 / 07 20
Vinco Kisarausko monotipijos (iš J. Šerienės privačios dailės kolekcijos ),
1994 09 09 / 10 30
Vytauto Šerio monotipijų ir skulptūros paroda,
1994 09 09 / 10 30
INCIDENT, video, foto, performansai, (dalyv. M. Ežerskis, D. Gerasimavičius, K. Musneckas, V. Samusionok), kur. V. Kinčinaitis,
1994 12 08 / 95 01 08
Apžvalginė Sauliaus Paukščio fotografijos paroda,
1994 12 12 / 95 01 09
V. Lukėno, M. Juchnevičiaus, T. Radzevičiaus kūrybos paroda; tapyba, grafika, garsinės instaliacijos.
1994 12 12 / 01 20
Eglės Rakauskaites avangardinės mados šou ir konceptualios fotografijos paroda,
199412 28           
 
1995 m.
 
POLlNCESTAS. Paroda - akcija (per 33 val. 60 dailininkų ištapė 1,5 pločio ir 80 m. ilgio drobę), org. P. Arlauskas, V. Kinčinaitis,
19950119 / 0128
ŠPI dailės fakulteto magistrantų kūrybos paroda, org. ŠPI dailės fakultetas,
1995 0131 / 03 03
Projektas " KRAŠTAS " ( dailė, kinas, videomenas, muzika ), org. Tomas Andrijauskas,
1995 04 05
Vacio Lukėno kompiuterinės grafikos paroda " ZEBRA " ( Panevėžys ),
1995 04 07 / 05 07
Audriaus Puipos grafikos ir piešinių paroda,
1995 05 05 / 05 27
" K. A. M. B. ", Broniaus Rudžio fotoinstaliacija,
1995 0510 / 05 28
RE/PRODUKCIJA, teminė paroda. II vizualinio meno ir muzikos projektas " ŽUWYS ", kur. P. Arlauskas, V. Kinčinaitis, (antrojo projekto paroda RE/PRODUKCIJA buvo skirta masinių ir meninių - autorinių fotovaizdų sąveikų problematikai, Rygos fotografikos atstovus į šią parodą padėjo suburti fotografikos propoguotojas lietuvoje Martinšas Krūminšas. Buvo surengta išsami kino, video meno programa, ją ėmėsi kuruoti pirmoji Lietuvos video meno kritikė Sonata Žalneravičiūtė), Parodos Re/Produkcija dalyviai: Artis Koknevičs (Latvija), Aigars Jansons (Latvija), Arno Antums -Jansons (Latvija), Ojars Jansons (Latvija), Audra Kriščiūnaitė, Donatas Gendvila, Darius Dumšys, Herta Matulionytė, Evaldas Butkevičius, Mindaugas Špokauskas, Rolandas Parafinavičius, Romanas Vilkauskas, Saulius Kruopis, Augustinas Beinaravičius, Dalvytis Udrys, Modestas Ežerskis, Darius Gerasimavičius, Martinš Krūminš, Kęstutis Musneckis, Paulius Arlauskas, Giedrius Liagas.
Kino Ir Video Programa
Aleksas Andriuškevičius (Grupė Post Ars), Jonas Čergelis, Kęstutis Musneckis, Raimondas Šležas, A. Bukauskas, Inesa Kurklietytės Ir Kitų Paryžiaus E S R A Audio Vizualinės Režisūros Mokyklos Studentų Kūryba, Saulius Pučinskas, Paulius Arlauskas, Gintaras Šeputis (VDA Vaizdo Studija).
1995 07 07 / 08 01
IDEALIOS VIETOS (IDEAL PLACES), kur. Jon - Ove Steihaug, Švedijos tarptautinė kilnojama paroda,
1995 08 03 / 0918
Gintaro - Palemono Janonio tapybos paroda (Vilnius),
1995 08 03 / 09 26
Audronės Petrašiūnaitės tapybos paroda (Kaunas),
1995 09 22 / 10 20
PASTELĖ, Pauliaus Aralausko paroda - instaliacija,
19951012 / 10 25
 
1996 m.
 
Arūno Vaitkūno tapybos paroda (Kaunas),
1996 04 29 / 0614
VIRUS, I alternatyvaus meno ir mados festivalis, org. D. Kinčinaitienė,
1996 0617
Grupinė Šiauliuose gimusių dailininkų kūrybos paroda, org. Šiaulių kultūros skyrius,
1996 0617 / 07 01
EXFORMA, teminė paroda, III vizualinio meno ir muzikos projektas " ŽUWYS ", kur. P. Arlauskas, V. Kinčinaitis. 1996m. Žuwų projekto parodos tema pasirenkama EXFORMOS koncepcija. Tiriami neužbaigtumo, fragmentiškumo, nesvarumo, "lošimo be taisyklių", atsitiktinumo fenomenai. Panašu, kad taikliausiai ši koncepcija realizavosi Sauliaus Urbonavičiaus kūrinyje "150 000 vnt." ir DAMOI grupės (Darius Gerasimavičius, Modestas Ežerskis) instaliacijoje "tirpstanti dimensija III". Parodos Exforma dalyviai: Paulius Arlauskas, Kęstutis Musneckis, Bronius Rudys, Damoi (Darius Gerasimavičius, Modestas Ežerskis), Aidas Blėda, Augustinas Beinaravičius, Jurga Barilaitė, Audra Katiliūtė, Saulius Urbonavičius, Mindaugas Špokauskas, Arūnas Markūnas.
Video, Kino Meno Programos Dalyviai:
Naujausio Lietuvos video Meno programa, avantgardinio, eksperimentinio kino hitai, Vda studentų videomenas, kompiuterinė grafika (Kur. Sonata Žalneravičiūtė).
1996 07 05 / 07 28
VAIZDO PERDAVIMO MENAS (JAV). Apžvalginė XXa. Amerikos fotografija, org. Amerikos centras Lietuvoje,
199607 30 / 09 01
Projektas " DETECTIO " (dailė, poezija, muzika ), dalyv. A. Galinis, M. Milašius, G. Dudėnas, G. Puskunigis, A. Vogėla, K. Šmigelskis,
1996 07 30 / 09 15
Evos Marijos Kentner (g.1929 ) tapybos ant popieriaus paroda ( Vokietija ), org. Vokietijos ambasados kultūros skyrius,
1996 09 23 / 10 23
 
1997 m.
      
Modesto Ežerskio fotografijos paroda ŽUWYS,
1997 01 10 / 02 01
ŠPI dailės fakulteto magistrantų kūrybos paroda, org. ŠPI dailės fakultetas,
1997 01 22 / 02 07
Šiuolaikinės videomeno formos, Lietuvos ir užsienio paskutinių metų videomeno kūrinių peržiūra, kur. Sonata Žalneravičiūtė,
1997 041 11
Rimanto Plungės tapybos paroda INVERSIJA,
1997 04 30 / 05 03
PROCESSIO, Broniaus Rudžio instaliacijos ir performansai,
1997 05 07 / 05 20
DABARTlES ARCHYVAI, skirta Šiaulių dailės galerijos 5 metų veiklos sukakčiai, kur. V. Kinčinaitis ( dal. P&S Stanikai, DAMOI, T. Andrijauskas, M. Špokauskas, P. Arlauskas, P. Jurkšaitytė, A. Beinaravičius, Gintautas Kažemėkas, Jurga Barilaitė, Bronius Rudys, Romanas Vilkauskas, Vaitiekūnas),
1997 05 23 / 06 07
Pauliaus Normanto fotografijos paroda ( Vilnius ),
1997 06 05 / 06 25
VIRUS, II alternatyvaus meno ir mados festivalis, org. D. Kinčinaitienė,
1997 0613
Claudio Lara grafikos paroda ( Argentina ), kur. J. Nekrašius,
1997 08 11 / 09 08
Paolo Chimeri grafikos paroda ( Italija ), kur. J. Nekrašius,
1997 08 11 / 09 08
Vizualinio meno { dailė, video, kinas ) ir muzikos projektas "ŽUWYS ", org. P. Arlauskas, V. Kinčinaitis,
Iv Vizualinio Meno Ir Muzikos Projekto Ž U W Y S (1997/09/12 - 10/06) dalyviai
P A R O D O S   M E N ' A S (Kur. Virginijus Kinčinaitis, Damoi)   D A L Y V I A I :
Dainius Liškevičius, Danas Aleksa, Orūnė Morkūnaitė, Damoi (Darius Gerasimavičius, Modestas Ežerskis), Jonas Gasiūnas, Svajonė Ir Paulius Stanikai, Regula Michell (Šveicarija), Jan Venzelin (Vokietija), Donatas Jankauskas, Eglė Ridikaitė, Ramūnas Alminas, Paulius Arlauskas, Reda Ir Arūnas Uogintai, Ugnius Ratnikas, Kristina Inčiūraitė, Krūminš Martinš, Bronius Rudys, Petras Mazūras, Svajūnas Kižys.
0 9 / 1 3   Meninėms Lyties Tapatumo Interpretacijoms Skirta Šiuolaikinio Videomeno Programa. Kur.: Sonata Žalneravičiūtė. Marikki Hakola: Trans - Versum, [1993] 20min. Sabina Kupferberg: Iš Baltos, 10min. Richard Serra: Švinà Gaudanti Ranka, Surištos Rankos, Rankų Girgždėjimas, [1968] 12min. Sam Hsieh: Vienų Metų Gabalas, [1981] 7min. Matthew Barneys: Cremaster, [1994] 43min. Mauricio Kagel: Repertuaras, [1967-1970] 50min. Zbig Rybczynski: Darbų Rinktinė, 50min.
1997 0912 / 09 28
DISFUNKCIJA, Kristinos Inčiūraitės instaliacijų paroda,         
1997 12 08 / 1998 01 15
TUŠČIOS ERDVĖS, Raimondo Daukšos tapybos paroda,
1997 12 06 / 12 25
POCHEPODIUMAS, Dalvyčio Udrio monotipijų paroda,
1997 12 23 / 1998 01 19
DARBAS IŠLAISVINA, Jono Gasiūno instaliacija,
1997 12 27 / 98 01 19
 
I998 m. 
   
ŠU dailės fakulteto magistrantų darbai, org. ŠU dailės fakultetas,
0I I9-02 0I
Algimanto Švėgždos kūryba , kur. G. Pajarskaitė, org. Lietuvos kultūros ministerija,
02 27-03 15
HOMO, Giedriaus Šiukščiaus vizualinio meno paroda,
02 09/ 02 27
Tarptautinio Nidos plenero dailininkų kūryba, org., kur. S. Kruopis,
05 04-05 24
TAKAS, internetinis skaitmeninio meno projektas ( kompiuterinė grafika, videografika, skaitmeninė muzika ),
kur. Donaldas Žvybas, Virginijus Kinčinaitis,
 05 28
TRANSGRESIJA, teminė fotografijos paroda, kur. V. Kinčinaitis, (dal. Jurga Užkurnytė, Valdas ir Aida Ozarinskai, DAMOI, Leila Kasputienė, Aistė Kisarauskaitė, Gintautas Trimakas, Andris Zegners)
(tarptautinės Šiaulių fotografijos muziejaus konferencijos FOTOGRAFIJA IR POSTMODERNIZMAS proga atidaryta teminė paroda foto-transgresija)
05 25-06 29
VIRUS, III alternatyvaus meno, muzikos ir mados festivalis, org. menininkų klubas,
06 05
MIESTAS, šiuolaikinė Jelgavos dailė. Teminė paroda, skirta tarptautiniaim menų festivaliui, kur. andris zegners ( dal. gunars ezernieks, indulis landaus, marcis stumbris, lolita zikmane, georgs svikulis, gints strelis, sandra strele, ivanda spulle, ivars klaperis, dita vege, juris zebergs, ieva vitola. egils vitols, martinš berlands, uldis roga, andris zegners, martinš vilkarsis, imants čaklais)
 07 06-08 10
DAIKTAS, teminė objektų paroda kur. B. Rudys ir R. Plungė (dal. Virginijus Kinčinaitis, Coleen Nikol, Paulius Arlauskas, Rūta Katiliūtė, Bronius Rudys, Rimantas Plungė, Sigitas Prancuitis, Oritonė Plungienė, Vytenis Rimkus, Darius, Kristina Inčiūraitė, Rimantas Bagdonas, Petras Rakštikas, Saulius Klungevičius) 
08 10-09 02
BIOSFERA, teminė paroda, V vizualinio meno (dailė, video, kinas ) ir muzikos projektas ŽUWYS, org. P. Arlauskas, V. Kinčinaitis, parodos kur. D. Gerasimavičius, (dal. Algis Lankelis, S&P Stanikai, Gintautas Trimakas, Alvydas Lukys, Darius Gerasimavičius, Valdas ir Aida Ozarinskai, Kristina Inčiūraitė, Naomi Siderfin, Gediminas Akstinas, Dainius Liškevičius, NAI)   
09 06-09 27
ŠU pedagogikos katedros studentų eksperimentinės kūrybos paroda, kur. Nijolė Sitonytė, Matinš Kruminš.
05 25 / 06 14
Petras Rakštikas, instaliacija PADIDĖJĘS RŪGŠTINGUMAS,  
04 I3-05 03
REP - PRODUKCIJA, ŠU Dailės fakulteto grafikos specialybės studentų kūrybos paroda
(aut. Ieva Jurgelevičiūtė, Edita Balčiūnaitė, Laura Gintilaitė, Laimis Kosevičius, Ugnius Ratnikas),
 05 01 / 05 20
Fotografikos paroda ( Rima Česnulevičiūtė, ŠU Dailės fakulteto diplomantė)
 06 13 / 07 05
KŪNAS PAŽABOJĘS ERDVĘ, tarptautinis menų festivalis - Šiauliai 98, JOHN R. JOHNSEN fotografijos paroda, org Danijos kultūros institutas,  
07 15 / 08 10
Peter Urmos ( Vengrija )grafika,
08 07 / 09 01
BŪTIES FRAGMENTAI, Algimanto Kezio fotografijos paroda (JAV),
10 02 / 10.19
Ex nihilo, Salomėjos Jastrumskytės piešinių paroda,
APIE GALIMYBES, Gintauto Vaičio tapybos ir objektų paroda,
11. 04 - 11. 30
10 21 / 11. 03
CHORAS, Tomo Valiušio garsinė instaliacija,
11. 04 / 12. 07 
Manto Skrupskelio tapyba
11. 04 / 12. 07 
Pulsuojantys vaizdai. Video, kino, foto, muzikos projektas, skirtas videomenininko Gedimino Beržinio kūrybos jubiliejui.
12.13
Art’sekmadienis. Video, instaliacijos, muzika, kur. V. Kinčinaitis (dal. Kristina Inčiūraitė, Bronius Rudys, Petras Rakštikas, Gediminas Beržinis).
12.23
REZUS. PLIUS / MINUS,Vaizduojamojo meno paroda, kur. Jonas Gasiūnas, (dal. Dainius Liškevičius, Ričardas Nemeikšis, Jonas Valatkevičius, Ričardas Nemeikšis, Svajonė ir Paulius Stanikai, Jonas Gasiūnas, Darius Mikšys, Henrikas Čerapas, Asta Kulikauskaitė, Antanas Obcarskas, Darius Gerasimavičius, Valdas Ozarinskas, Kęstutis Lupeikis, Justas Vaitiekūnas, Jonas Vaitiekūnas, Aistė Kirvelytė, Vida Servukienė, Eglė Ridikaitė)
12 09 / 0110 
 
1999 m.
 
Šiaulių dailės galerijoje 1999 metais buvo surengtos reikšmingos 28 autorinės bei grupinės menininkų parodos: 
 
VAIZDUOJAMOJO MENO PARODA REZUS. PLIUS / MINUS, kuratorius Jonas Gasiūnas
dalyviai: Dainius Liškevičius, Jonas Valatkevičius, Ričardas Nemeikšis, Svajonė ir Paulius Stanikai, Jonas Gasiūnas, Darius Mikšys, Henrikas Čerapas, Asta Kulikauskaitė, Antanas Obcarskas, Darius Gerasimavičius, Vladas Ozarinskas, Kęstutis Lupeikis, Justas Vaitiekūnas, Jonas Vaitiekūnas, Aistė Kirvelytė, Vida Servukienė, Eglė Ridikaitė, Džiugas Katinas
 
ŠU Dailės fakulteto tapybos / grafikos magistrantų paroda < plastic > a
dalyviai: Ilona Būdavaitė, Eglė Grotuvienė, Jūratė Šlitaitė, Lina Žutautienė, Loreta Poškienė, Kristina Inčiūraitė, Ramūnas Šeikus, Marius Strolia, Rimvydas Daudžvardis.
Alvydo Lukio fotografijos ir fotoobjektų paroda "(ne)as_meniški dalykai" (Vilnius ).
Liutauras Juzikėnas. BE IDĖJŲ /skulptūra, kompiuterinė grafika, instaliacija/ (Vilnius ).
Šiaulių krašto tautodailininkų kūrybos metinė paroda, org. LTS Šiaulių skyrius.
Rimanto Buivydo jubiliejinė kūrybos paroda IEŠKOJIMO RITMAI ( Šiauliai).
Vytauto Kalinausko retrospektyvinė kūrybos paroda (Vilnius).
38 - oji Šiaulių miesto dailininkų kūrybos paroda, org. LDS Šiaulių skyrius.
Romano Vilkausko jubiliejinė kūrybos paroda RETROSPEKTYVA (Šiauliai).
Tarptautinio sakralinio ekslibriso konkurso EXLIBRIS. KRYŽIŲ KALNAS. Šiauliai 1999. paroda
org. LKF Šiaulių krašto skyrius, Ekslibriso muziejus.
Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda ZAVIŠŲ DVARO GYVENTOJAI. JOTAINIAI. PSICHONEUROLOGINIS
Lietuvių ir Amerikos lietuvuų menininkų kompiuterinės grafikos paroda
Vaidoto Žuko tapybos paroda
Teminė paroda - laboratorija GARSAS + VAIZDAS II ,
Vytenio Rimkaus teminė paroda ŽMOGUS IR POPIERĖLIAI
Algirdo Musneckio fotografijos paroda BURATINO AIKŠTĖ
Teminė paroda PIEŠINYS IR MEDŽIAGA, kur. Vytautas Tribandis
2000 metams skirtas projektas PABAIGOS VIZIJOS / ANGIS ,
Bronius Rudys . Projektas VĖSU PRIE UPĖS
Šiaulių dailės galerijoje įvyko 8 džiazinės muzikos vakarai.
Muzikinis džiazo grupės IŠ ŠIAULIŲ projektas
Egidijaus Buožio džiazo kvartetas.
Gitaristų trio muzikos koncertas (Kaliningradas)
A. Ščiukos muzikos vakaras (CD pristatymas, koncerto dalyviai: Saulė, Rūta )
Džiazinės muzikos koncertas THE CLIENTS FUNK SOCIETY ( Šveicarija )
Projektas MUZIKINĖS TERITORIJOS/ AMBIENTINĖ MUZIKA/ SUVARYK. Dalyviai:
H.Stanevičius, M. Špokauskas, R. Rašpaliauskas, Gintas Gascevičius.
Džiazinės muzikos vakaras projekte MUZIKINĖS TERITORIJOS ( dalyv. Grupė ŽUWYS )
HEINZ AFFOLTER kvinteto ( Šveicarija ) džiazinės muzikos koncertas
Muzikinis džiazo grupės IŠ ŠIAULIŲ projektas
Džiazinės muzikos koncertas ( dalyviai E. Janavičius, Herbie Kops ( Šveicarija ),
A. Ščiuka, Tonny Renold (Šveicarija )
Klasikinės bei chorinės muzikos koncertai ( 4 ):
 
Pirmasis Lietuvoje Kauno jaunimo kamerinio orkestro barokinės muzikos ciklasALLEGRO projekte MUZIKINĖS TERITORIJOS
Tarptautinio jaunimo chorų festivalio'' Marija, skaisčiausia Marija'' uždarymo vakaras
B. Kutavičiaus oratorija PASKUTINĖS PAGONIŲ APEIGOS, atlieka ŠU merginų choras LITTERA, dirigentė M. Žibūdienė  
Šiaulių kamerinio choro POLIFONIJA 25 - iui, skirtas koncertas, vadovas S. Vaičiulionis
 
Kiti reikšmingi renginiai:
                                                                                                                     
Video peržiūra: Video meno retrospektyva & premjera
IV- asis Alternatyvaus meno ir mados festivalis VIRUS.
Gintauto Mažeikio knygos '' PARAŠTĖS '' pristatymas
3 dienų trukmės kompiuterinės įrangos paroda
2000 m.
 
12 10-01 10 Broniaus Rudžio meninis projektas VĖSU PRIE UPĖS
12 10-01 30 2000 metams skirtas projektas PABAIGOS VIZIJOS I ANGIS, kur. J. Gasiunas, V. Kincinaitis
01 10-01 30 Dainiaus Tijunėlio grafikos paroda
01 31-02 20 Lino Navicko tapybos paroda JUDĖJIMAS.
01 31-02 20 lngridos Gečienės tapybos paroda
01 31-02 20 Giedriaus Šiukčiaus fotografikos paroda
02 24-03 13 Mariaus Strolios tapybos paroda VISOS ŽALGIRIO SPALVOS
02 24-03 13 Irenos Kacenauskaitės grafikos paroda ŽVILGSNIS Į TREČIĄ TŪKSTANTMETĮ
03 02-03 13 Andriaus Rachmatovo asambliažo paroda MPX6
03 13-04 10 Šiaulių krašto tautodailininkų kūrybos metinė paroda
04 10-05 07 39- oji Šiaulių miesto dailininkų kūrybos paroda + Panevėžys,
05 10-06 04  Algimanto Aleksandravičiaus fotografijos paroda LIETUVA-  MENO VEIDAI
05 11-06 05 Roko Grigaliūno tapybos I grafikos objektų paroda KIBIRAS 
05 12-06 15 Vilmanto Dambrausko kompiuteriniai montazai IMAGES 
05 16-06 15 Šiaulių m. Gegužių vid. m-klos dešimtokų kūrybos paroda "A-V "
05 19-05 20 VideoVARIACIJOS 2000- lperiiural, kur. Kristina lnčiūraitė
06 05-07 02 Dalios Kasčiūnaitės tapybos paroda TEN
06 06- 06 16 ŠU pedagogikos katedros studentų  kūrybos paroda SKIRIAMA KIRVIUI
06 07-06 18 Skiautinių paroda ATRASK SAVE, org: klubas "Kamenos"
06 15-06 23 Tėvynainių sambūrio retrospektyvinė fotografijų paroda "Krastiečių sambūriui - 10 metų"
06 19-07 02 Salomėjos Jastrumskytės grafikos paroda
06 19-06 30 Vilijos Kasperavičiūtės grafikos paroda
06 30-07 15 Pauliaus Arlausko fotografijos paroda ROYAL
07 07- 08 06 Zmonių su proto negalia ir psichikos sutrikimais kūrybos paroda FENOMENAS, kur. I. Biidovaitė
07 14-09 03 Paul Erschen ( JAV) grafikos paroda
08 08-09 03 Zino Kazėno fotografijos parodos "ISLANDIJA", " VIENA VALANDA ČIKAGOJE"
08 08-09 04 Algimanto Kezio fotografijos paroda KAPINAITĖS 
08 13-09 04 Dalvyčio Udrio kūrybos paroda 
09 08-10 03 Teminė paroda KITA FOTOGRAFIJA, Kur. V. Kinčinaitis
10.06 Dusetų dailės galerijos dailininkų kūrybos paroda
10.06 Eduardo Juchnevičiaus paroda TRANSGRESIJA
10.20 Šiaulių dailės galerijos parodų ciklas ''Nauji miesto dailininkų kūriniai“
Pauliaus Arlausko paroda VYRAI MOTERTŲNELAISVĖJE
10 25-11 20 Kornelijaus Užuoto tapybos paroda NUDEGIMAI
10 27-11 14 Šiaulių menininkų teminė paroda ŽENKLAI POPIERIUJE, org. LDS Siaulių skyrius
11 14 Polifonijos koncertas
11 09-11 25 Algirdo Musneckio fotografijos paroda AD MEMORIAM: SPALIO ŠVENTĖS
11 09-11 27 Paroda MOKYKLTJ MARGINALIJOS, skirta mokslinei konferencijai "Miesto marginalijos''
11 16 Muzikinės teritorijos
11 17 V -asis meno ir mados festivalis VIRUS
11.29/30-12 1 Paroda INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS VERSLUI IR NAMAMS, org. Trečiasis tūkstantmetis
Petro Repšio paroda PETRAS REPSYS IR VIKTORIJA, ALGIRDAS, IGNAS
12 08- 01 10 Jono Valatkevičiaus retrospektyva 2- BABY DON'T CRY
12 09 Gedimino Beržinio kūrybos vakaras EROSEKRANAS I fotografijos, video menas/
12 14-01 05 Mykolo Paskeviciaus /JAV/ tapybos paroda INTERPRETACIJOS
12 15/16/17/ P. Sirvio, J. Marcinkeviciaus, V. Reimerio, Maironio, A. Miskinio, Jovaro ir dabartiniq Siauliq literatq kiirybos vakarai, skaitovas aktorius A. Zmaila
12 16 I- mos vaikų muzikos mokyklos mergaičių choro GAIDA koncertas "Naujojo amžiaus giesmės"
12 22 Progresyviosios muzikos ir video meno vakaras FRIDAY NIGHT "FEAVER"
 
2001 m.
 
01 17–02 12 Rasos Brazdžionienės tapybos paroda RAUDONAS ŽVILGSNIS
11 10 Aleksandro Ostanšekovo paroda KITAS KRANTAS
11 10 Reginos Šulskytės paroda INTERPRETACIJOS
09 22-10 15 Trijų Pabaltijos šalių miestų (Pernu, Jelgavos ir Šiaulių) paroda PASSAGE
08 26 Šiaulių jaunųjų menininkų paroda MAFFIA. MANO ŠEIMA
08 26 Vilnio Auzinio (Ryga) kūrybos paroda REGĖJIMO INSTINKTAS
08 02 Agnetės Britasiaus (Danija) keramikos paroda
06 27 Ričardo Dailidės fotografijo paroda
06 27 Pederio Stougardo (Danija) piešinių paroda
06 21 Alberto Veščiūno grafikos ir tapybos paroda
05 29 Tomo Skrupskelio, Roko Grigaliūno ir Tomo Valiušiaus paroda KUBOEVOLIUCIJA
07 20-08 20 Respublikinė psichikos ligonių ir sutrikusio intelekto žmonių kūrybos paroda AKISTATOS
05 23 Nijolės Sitonytės ir Kornelijaus Užuoto paroda ŽOLĖ
04 30 40-oji kasmetinė dailininkų paroda
03 28 35-oji Šiaulių krašto tauodailės paroda
03 05 Teminė vizalinio meno paroda ACID/FOTO, vol.1, kuratorius Darius Gerisimavičius
03 05 Grupės INDIVIDUALISTAI kūrybos paroda, pleneras LINAS, Skiautinių klubo paroda SKIAUTINIAI
02 01 Vilniaus kvarteto koncertas
01 12 Bonovetūro Šalčio ir Petro Raštiko tapybos ir grafikos paroda
02 14 IV kurso grafikos spec. studentų paroda POSTREPRODUKCIJA
01 09 Sandros Sukarevičiūtė sparoda REALYBĖ IR MAIŠTAS
10 07-10 25 Algirdo Musneckio fotografijos paroda BURATINO AIKŠTĖ
 
Kiti  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Pirmyn>>  Atgal<<